Chương VII – Bài 38 : Phản ứng phân hạch – Trang 113 – Sách bài tập vật lý 12

Loading...
()

Đang tải…

38.1. Hạt nhân nào sau đây không thể phân hạch ?

A. _{92}^{239}textrm{U}                         B. _{92}^{238}textrm{U}                       C._{6}^{12}textrm{C}                  D. _{94}^{239}textrm{Pb}

38.2. Hãy chọn câu trả lời sai

Những điều kiện cần phải có để tạo nên phản ứng hạt nhân dây chuyền là gì ?

A. Sau mỗi lần phân hạch, số n giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng

B. Lượng nhiên liệu (urani, plutôni) phải đủ lớn  để  tạo nên phản ứng dây chuyền.

C. Phải có nguồn tạo ra nơtron.

D. Nhiệt độ phải được đưa lên cao.

38.3. Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, những phần tử nào sau đây có đóng góp năng lượng lớn nhất khi xảy ra phản ứng ?

A. Động năng của các nơtron.

B. Động năng của các prôtôn.

C. Động năng của các mảnh.

D. Động năng của các êlectron.

38.4.Để tạo ra phản ứng hạt nhân có điều khiển cần phải

Adùng những thanh điều khiển có chứa Bo hay Cd.

B. chế tạo các lò phản ứng chứa nước áp suất cao (có vai trò làm chậm nơtron).

C.  tạo nên một chu trình trong lò phản ứng.

D. tạo ra nhiệt độ cao trong lò (500°C).

38.5. Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự ,hấp thụ nơtron chậm.

Xem thêm  Articles – Mạo từ – Phần 1 – Bộ chuyên đề ôn HSG, TN THPT QG cao cấp

B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng,

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

D. đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

Loading...

38.6. Trong sự phân hạch của hạt nhân _{92}^{235}textrm{U}, gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng toả ra tăng nhanh.

B. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chụyền không xảy ra.

C. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

D. Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và gây nên bùng nổ.

38.7. Cho rằng trong phản ứng phân hạch của một hạt nhân _{92}^{235}textrm{U} sau khi bắt nơtron thì năng lượng toả ra là 210 MeV. Tính tổng khối lượng (theo đơn vị khối lượng nguyên tử u) của các hạt được tạo ra trong phản ứng này.

Lấy khối lượng của hạt nhân, tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử u, bằng số khối của hạt nhân đó. Cho 1 u = 931 MeV/c² ; c = 3.10^{8}  m/s ; khối lượng của hạt nhân _{92}^{235}textrm{U}  là 234,9933 u và của nơtron là 1,0087 u.

38.8. Cho phản ứng phân hạch sau :

Tính năng lượng toả ra trong phản ứng này.

Cho khối lượng của các hạt nhân_{92}^{235}textrm{U}  _{39}^{94}textrm{Y} , _{53}^{139}textrm{I} và của nơtron lần lượt là m_{U} = 234,9933 u ; m_{Y} = 93,8901 u ; m_{1} = 138,8970 u và m_{n} = 1,0087 u ; u = 1,66055.10^{-27} kg ; c =  3.10^{8} m/s.

38.9. Cho phản ứng phân hạch :

a) Tính X. Tại sao có cả _{0}^{1}textrm{n}  ở vế phải và vế trái của phương trình phản ứng ?

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG môn Vật lý năm 2018 – Đề của Sở GD-ĐT Thanh Hóa

b) Tính năng lượng toả ra theo đơn vị MeV.

Cho khối lượng của các hạt nhân _{92}^{235}textrm{U} , _{42}^{95}textrm{Mo}_{57}^{139}textrm{La}  và của nơtron lần lượt là mU= 234,9933 u ; mMo = 94,8823 u ; mLa = 138,8706 u và mn = 1,0087 u ; u = 931 Mev/c² ; c =  m/s.

Phân hạch một hạt nhân 235ư trong lò phản ứng sẽ toả ra năng lượng 200 MeV/1 hạt nhân.

Nếu phân hạch 1 kg 235u thì năng lượng toả ra bằng bao nhiêu ?

Cần phải đốt một lượng than bằng bao nhiêu để có một nhiệt lượng tương đương ?

Cho năng suất toả nhiệt của than : 2,93.107 J/kg.

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *