Đáp án Bài 7 – Cấu tạo và tính chất của Cacbonhiđrat – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

()

Đang tải…

7.1 A

7.2 D

7.3 D

7.4 C

7.5 D

7.6 C

7.7 A

7.8 B

7.9 X là sobitol CH2OH – [CHOH]4 – CH2

7.10

HÓA 12

HÓA 12

Đặt khối lượng xenlulozơ triaxetat là x gam, khối lượng xenlulozơ điaxetat là y gam ; ta có : x + y = 82,2                                                     (1)

Khi tạo ra 288n g xenlulozơ triaxetat, thì tạo ra 3n mol CH3COOH,

hóa 12

Khi tạo ra 246n g xenlulozơ điaxetat thì tạo ra 2n mol CH3COOH,

hóa 12

Giải hệ gồm phương trình (1) và (2) tìm được : x = 57,6 ; y = 24,6

hóa 12

xenlulozơ điaxetat chiếm 100% – 70,1% = 29,9% khối lượng.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG Toán 2018 – Đề THPT Cổ Loa (Hà Nội) – Lần 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.