Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 12 – KHXH – Mã đề 210 – Trường THPT Bạch Đằng

()

Đang tải…

Câu 1: Phát biểu nào
sau đây là đúng? Bước sóng là khoảng
cách giữa hai điểm

A. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng
pha.

B. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà
dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại
hai điểm đó ngược pha.

D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại
hai điểm đó cùng pha.

Câu 2: Trên
một sợi dây đàn hồi dài 1,8m hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng
sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây

A. 600 m/s.                      B. 60 m/s.                        C. 20 m/s.                        D. 10 m/s.

Câu 3: Phát biểu nào
sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng? Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại
lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

A. cùng pha.                    B. cùng biên độ.              C. cùng pha ban đầu.      

D. cùng tần số góc.

Câu 4: Máy biến áp là
thiết bị

A. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay
chiều.

C. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

D. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một
chiều.

Xem thêm  Bức tranh thiên nhiên trong hai bài thơ Giải đi sớm và Chiều tối của Hồ Chí Minh.

Câu 5: Phát biểu nào
sau đây là đúng khi nói về dao động
tắt dần?

A. Dao động tắt dần là dao động có tần số giảm dần
theo thời gian.

B. Cơ năng của vật dao động tắt dần không thay đổi
theo thời gian.

C. Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần
theo thời gian.

D. Lực cản môi trường tác dụng lên vật luôn sinh công
dương.

Câu 6: Một vật tham gia đồng thời hai
dao động điều hoà cùng phương: x1 = 4cos(wt) cm, x2
= 4cos(wt  + ) cm. Dao động tổng
hợp của vật có phương trình

A. x = 4cos(wt) cm.                                           B. x = 8cos(wt + p/4) cm.

C. x = 4cos(wt + p/4) cm.                                  D. x = 4cos(wt) cm.

Câu 7: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước
đi dài 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong
xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với vận tốc

A. 2 m/s.                          B. 4 m/s.                          C. 80 cm/s.                      D. 40 cm/s.

Câu 8: Một sóng hình
sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng
nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Gọi A và B là hai điểm nằm trên Ox, ở
cùng một phía so với O và cách nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường tại A và B
luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 85 cm/s.                      B. 90 cm/s.                       C. 80 cm/s.                     

Xem thêm  Chương II – Bài 7 : Sóng cơ và sự truyền sóng cơ – Trang 137 – Sách bài tập vật lý 12

D. 100 cm/s.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.