Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 12 – Mã đề 132 – Khối KHTN – Trường THPT An Nghĩa

()

Đang tải…

Nhằm củng cố , mở rộng, bổ sung thêm kiến thức Vật lý lớp 12 cho các em học sinh,  sưu tầm gửi tới các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra học kì I môn Vật Lý lớp 12 – Trường THPT An Lạc . Chúc các em học tốt!

Câu 1: Nguyên tắc tạo
dòng điện xoay chiều dựa vào

A. hiện tượng tự cảm                                            B. từ trường quay

C. hiện tượng quang
điện                                     D. hiện tượng cảm ứng điện từ

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu một
điện trở thuần R = 110  W thì cường độ hiệu dụng của
dòng điện qua điện trở bằng  (A). Giá trị U bằng

A. 110 V.                       B. 110V.                  C. 220 V.                       D. 220 V.

Câu 3: Khi con lắc lò
xo dao động điều hòa thì vectơ gia tốc của vật luôn luôn

A. hướng về vị trí
cân bằng                                  B. cùng hướng chuyển động

C. ngược hướng chuyển
động                              D. hướng ra xa vị trí cân bằng

Câu 4: Phát
biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học ?

A. Sóng âm truyền được trong chân không

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động
phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng

C. Sóng ngang là sóng có phương dao
động phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng

D. Sóng dọc là sóng có phương dao động
phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng

Xem thêm  Bài tập cuối chương IV – Trang 60 – Sách bài tập vật lý 12

Câu 5: Đặt điện áp u
= Ucos(100pt – p/6) V vào hai đầu mạch R, L, C mắc nối
tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = Icos(100pt + p/6) (A). Hệ số công suất của mạch bằng

A. 0,50                           B. 1,00                           C. 0,71                           D. 0,86

Câu 6: Một sóng cơ
truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên
phương truyền sóng là: u = 4cos(20πt − π) (u tính bằng mn, t
tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là

A. 20 cm                        B. 6 cm                          C. 9 cm                          D. 5 cm

Câu 7: Tác dụng của
cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là

A. gây cảm kháng lớn
nếu tần số dòng điện lớn. B. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng
điện lớn.

C. ngăn cản hoàn toàn
dòng điện xoay chiều .    D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo
một chiều

Câu 8: Biểu thức
cường độ dòng điện xoay chiều là i = Icos(ωt + φ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là

A. I = I/2                      B. I = I/                   C. I = I.                   D. I = 2I

Câu 9: Hai dao động
có phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) cm và x2 = 10cos(2πt + 0,25π) cm. Độ lệch
pha của hai dao động này có độ lớn bằng

A. 0,25π                         B. 0,75π                         C. 1,25π                         D. 0,5π

Câu 10: Phát
biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ ?

A. Bước sóng là khoảng cách giữa hai
điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó
cùng pha

Xem thêm  Các bài toán liên quan đến các đặc tính vật lý của âm, chủ đề sóng âm, trong đề thi THPTQG môn Vật Lý

B. Sóng cơ truyền trong chất rắn luôn
là sóng dọc

C. Sóng cơ truyền trong chất lỏng luôn
là sóng ngang

D. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY.

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.