Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 12 – Mã đề 357 – Khối KHXH – Trường THPT An Nghĩa

()

Đang tải…

Câu 1: Một
chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ); trong đó A, ω
là các hằng số dương. Pha của dao động ở thời điểm t là

A. ω                               B. (ωt + φ)                     C. φ                                D. ωt

Câu 2: Điện áp giữa
hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = 220cos100pt (V). Giá trị hiệu dụng của điện áp này

A. 110 V.                 B. 220 V.                 C. 110 V.                       D. 220 V.

Câu 3: Tác dụng của
cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là

A. gây cảm kháng lớn
nếu tần số dòng điện lớn. B. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo
một chiều

C. ngăn cản hoàn toàn
dòng điện xoay chiều .    D. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng
điện lớn.

Câu 4: Hai dao động có
phương trình lần lượt là: x1 = 5cos(2πt + 0,75π) cm và x2 = 10cos(2πt + 0,25π) cm. Độ lệch
pha của hai dao động này có độ lớn bằng

A. 0,25π                         B. 0,5π                           C. 0,75π                         D. 1,25π

Câu 5: Đặt điện áp u
= Ucos(100pt – p/6) V vào hai đầu mạch R, L, C mắc nối
tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i = Icos(100pt + p/6) (A). Hệ số công suất của mạch bằng

A. 0,50                           B. 0,71                           C. 1,00                           D. 0,86

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu một
điện trở thuần R = 110  W thì cường độ hiệu dụng của
dòng điện qua điện trở bằng  (A). Giá trị U bằng

Xem thêm  Đề luyện thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 140213 (nâng cao)

A. 220 V.                       B. 110 V.                       C. 110V.                  D. 220 V.

Câu 7: Nguyên tắc tạo
dòng điện xoay chiều dựa vào

A. hiện tượng cảm ứng
điện từ                            B. hiện tượng tự cảm

C. từ trường quay                                                 D. hiện tượng quang điện

Câu 8: Tại một nơi
trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài ℓ đang dao động điều
hòa với chu kì 2 s. Khi tăng chiều dài của con lắc thêm 21 cm thì chu kì dao động
điều hòa của nó là 2,2 s. Chiều dài ℓ bằng

A. 2,5 m                         B. 2 m                            C. 1 m                            D. 1,5 m

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos100pt (V) vào hai đầu một
đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/p H và tụ điện có điện dung C = 10-4/(2p) F mắc nối tiếp. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

A. 1,5
A                         B. 2 A                            C. 22 A                           D. 0,75 A

Câu 10: Phát
biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng cơ học ?

A. Sóng dọc là sóng có phương dao động
phần tử môi trường vuông góc với phương truyền sóng

B. Sóng dọc là sóng có phương dao động
phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng

C. Sóng ngang là sóng có phương dao động phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng

D. Sóng âm truyền được trong chân không

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG Toán 2018 – Đề THPT Sóc Sơn (Kiên Giang) – Lần 1

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.