Đề kiểm tra học kì I môn Vật lý lớp 12 – Trường THPT An Lạc

()

Đang tải…

Nhằm củng cố , mở rộng, bổ sung thêm kiến thức Vật lý lớp 12 cho các em học sinh,  sưu tầm gửi tới các em học sinh tham khảo Đề kiểm tra học kì I môn Vật Lý lớp 12 – Trường THPT An Lạc . Chúc các em học tốt!

Câu 1: Điện áp hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C nối tiếp trễ pha so với cường độ
dòng điện qua mạch. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Cảm kháng lớn hơn dung kháng.

B. Cường độ dòng điện sớm pha so với
điện áp.

C. Cảm kháng bằng dung kháng.

D. Điện áp hai đầu điện trở trễ pha so
với cường độ dòng điện.

Câu 2: Đặt một điện áp u = Ucost vào hai đầu một đoạn mạch chỉ có cuộn cảm. Nếu độ tự
cảm của cuộn cảm không đổi thì cảm kháng của cuộn cảm

A. nhỏ khi chu kỳ của dòng điện nhỏ.                     B. nhỏ khi chu kỳ của dòng điện lớn.

C. lớn khi chu kỳ của dòng điện lớn.                      D. không phụ thuộc chu kỳ của dòng điện.

Câu 3: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R=20, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L= H, tụ điện có
điện dung C= F nối tiếp. Cho
dòng điện xoay chiều tần số f=50 Hz qua đoạn mạch trên thì tổng trở đoạn mạch
bằng

A. 10                           B. 10                     C. 20                           D. 20 

Câu 4: Đặt điện áp u = Ucos(wt) vào
hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần L thì cường độ dòng điện tức thời chạy
trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem thêm  Unit 10 Endangered Species (Test Yourself D) Trang 116-117 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12

A. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm
pha p/2 so với điện áp u .

B. Dòng điện i luôn ngược pha với điện
áp u .

C. Ở cùng thời điểm, điện áp u chậm pha
p/2 so với dòng điện i .

D. Dòng điện i luôn cùng pha với điện
áp u .

Câu 5: Điều nào sau
đây SAI khi nói về sóng cơ học?

A. Sóng cơ lan truyền trong các môi trường
rắn, lỏng, khí và trong chân không.

B. Sóng cơ lan truyền được trong môi trường
vật chất nhờ sự liên kết giữa các phần tử môi trường.

C. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền
pha dao động.

D. Sóng cơ là sự lan truyền dao động cơ trong
môi trường vật chất.

Câu 6: Một điện trở R
mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C . Điện áp giữa hai đầu điện trở là
u=Ucoswt. Cường độ dòng điện tức thời qua tụ điện là

A. i = UwCcos(wt + p/2)                                        B. i = UwCcoswt

C. i = cos(wt + p/2).                                          D. i = coswt

Câu 7: Một động cơ
có ghi 200V-50Hz, hệ số công suất của động cơ cos=0,8. Công suất tiêu thụ của động cơ là 1,6 kW. Điện
trở của động cơ là 2. Công suất hữu ích và công suất hao phí của động cơ
là:

A. 1400W; 200W           

B. 1600W; 400W           

C. 1472W; 128W           

D. 1600W; 200W

Câu 8: Xét dao động
tổng hợp của hai dao động có cùng tần số và cùng phương dao động. Biên độ của
dao động tổng hợp không phụ thuộc

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG Toán 2018 – Đề THPT Đống Đa (HN) – Lần 1

A. biên độ của dao động thứ nhất.                         

B. độ lệch pha của hai dao động.

C. tần số chung của hai dao động.                          

D. biên độ của dao động thứ hai.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai với đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện có điện dung C, tần số dòng điện là f?

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.