Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã 485 – Trường THPT Đông Dương

()

Đang tải…

Câu 1: Một dao động tuần hoàn thực hiện được 120 dao
động trong 1 phút. Chu kì và tần số của dao động là

A. T = 60s; f = 120Hz.   

B. T = 0,5s; f = 4Hz.      

C. T = 0,5s; f = 2Hz.      

D. T = 2s; f = 0,5Hz.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng về dao động
điều hòa?

A. vận tốc biến đổi điều hòa trễ pha π/2 so với
li độ.

B. vận tốc biến đổi điều hòa sớm pha π/2 so với
li độ.

C. vận tốc biến đổi điều hòa cùng pha
với li độ.

D. vận tốc biến đổi điều hòa ngược pha
với li độ.

Câu 3: Sóng dọc không thể truyền trong

A. chân không.               

B. chất khí.                     

C. chất rắn.                     

D. chất lỏng.

Câu 4: Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ

A. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

B. luôn ngược pha với sóng tới.

C. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.  

D. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

Câu 5: Mạch điện xoay chiều gồm R, L, C nối tiếp xảy ra
cộng hưởng khi tần số dòng điện bằng:

Câu 6: Sóng truyền trong môi trường với vận tốc 1m/s và
chu kỳ 0,3s. Bước sóng trong môi trường bằng

A. 300cm                        

B. 3cm                            

C. 30cm                          

D. 0,3cm

Câu 7: Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn không
phụ thuộc vào

A. khối lượng quả nặng.                                          B. gia
tốc trọng trường.

Xem thêm  Bài tập Phương trình bậc hai với hệ số thực trên tập số phức – Toán 12

C. chiều dài dây treo.                                              D. vĩ độ địa lí.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.