Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã B357 – Trường THPT Dương Văn Dương

()

Đang tải…

Câu 1:
Con lắc đơn dao động điều
hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc:

A. tăng lên 2 lần.            

B. giảm đi 2 lần.            

C. tăng lên 4 lần.            

D. giảm đi 4 lần.

Câu 2: Hiện nay người
ta thường dùng cách nào sau đây để làm giảm hao phí điện năng trong quá trình
truyền tải đi xa?

A. Tăng điện áp trước khi truyền tải điện năng đi xa.

B. Tăng tiết diện dây dẫn dùng để truyền tải.

C. Dùng dây dẫn bằng vật liệu siêu dẫn.

D. Xây dựng nhà náy điện gần nơi nơi tiêu thụ.

Câu 3: Một đoạn mạch
điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng
ZC bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua mạch luôn.

A. chậm pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

B. nhanh pha π/2 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

C. chậm pha π/2 so với điện áp ở hai đầu tụ điện.

D. nhanh pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 4: 9. Phát biểu
nào sau đây là không đúng?

A. Chu kỳ của dao động cưỡng bức không phải là chu kỳ
của dao động riêng.

B. Chu kỳ của dao động cưỡng bức bằng chu kỳ của lực
cưỡng bức.

C. Tần số của dao động cưỡng bức luôn bằng tần số của
dao động riêng.

Xem thêm  Language (Ngôn ngữ) – trang 42 Review 3 (Units 6 – 7 – 8) Sách Giáo Khoa tiếng anh 12 mới

D. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của lực
cưỡng bức.

Câu 5: Một sóng cơ học có bước sóng λ truyền theo một đường thẳng từ điểm M đến điểm N. Biết
khoảng cách MN = d. Độ lệch pha Δϕ của dao động tại hai điểm
M và N là

Câu 6: Phát biểu nào
sau đây không đúng với sóng cơ học?

A. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi
trường chất rắn.

B. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong chân
không.

C. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi
trường chất lỏng.

D. Sóng cơ học có thể lan truyền được trong môi
trường chất khí.

Câu 7: 14. Hãy chọn
câu đúng. Sóng phản xạ

A. luôn luôn ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

B. luôn luôn cùng pha với sóng tới ở điểm phản xạ.

C. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ
trên một vật cản cố định.

D. ngược pha với sóng tới ở điểm phản xạ khi phản xạ trên một vật cản tự do.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Hãy phân tích những biểu hiện tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu qua Sóng (Xuân Quỳnh)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.