Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 132 – Trường THPT Diên Hồng

()

Đang tải…

Câu 1: Đặt điện áp u = Uocost với Uo, không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng

     A.
140 V.                  B. 100 V.                       C. 220 V.                  D. 260
V.

Câu 2: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(4πt –) (cm). Biên độ dao động và pha ban đầu tương ứng là

     A. 10 cm và rad. 

B. 10 cm và 4π rad.       

C. 4π cm và  rad.

D. 10 cm và  rad.

 Câu 3: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng cộng hưởng cơ là đúng?

     A. Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra với dao động riêng.

     B. Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra với dao động cưỡng bức.

     C. Hiện tượng cộng hưởng cơ chỉ xảy ra với dao động điều hòa.

     D. Hiện tượng
cộng hưởng cơ chỉ xảy ra với dao động tắt dần.

Câu 4: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa một bụng sóng và một nút sóng liên tiếp bằng

     A. nửa bước sóng.                                          B.
một phần tư bước sóng.    

     C. một bước sóng.                                          D.
hai bước sóng.

Câu 5: Sóng dọc là sóng có phương dao động

Xem thêm  Language – trang 48 Unit 4 The mass media?  Sách Giáo Khoa tiếng anh 12 mới

     A. nằm ngang.                                               

B. vuông góc với phương truyền sóng.

     C. trùng với phương truyền sóng.                   

D. thẳng đứng.

Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm có L = H. Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha rad so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là

     A. 150 Ω.                  B. 100 Ω.                      C. 75 Ω.                    D. 125 Ω.

Câu 7: Một dây đàn hồi AB căng nằm ngang dài 2 m, với hai đầu A và B cố định. Tạo một sóng dừng trên dây với tần số 50 Hz, thì thấy trên đoạn AB có 5 nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.