Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 132 – Trường THPT Hưng Đạo

()

Đang tải…

Câu 1: Cường độ dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch
và điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch đó luôn

A. biến đổi cùng tần số                                             

B. biến đổi lệch pha nhau

C. tỉ lệ thuận với nhau                                              

D. biến đổi đồng pha

Câu
2:
Cường độ âm tại một vị trí đo được
là I = 10-5W/m2.
Biết cường độ âm chuẩn là Io = 10-12W/m2. Mức cường độ âm tại vị
trí đó là

A. 70 dB                          B. 50 dB                           C. 7 dB                            D. 5 dB

Câu 3: Đặt điện áp u = Ucos?t vào hai đầu cuộn cảm
thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực
đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Câu
4:
Một sóng cơ học lan truyền dọc
theo trục Ox với biểu thức ly dộ
sóng: u = 5cos(20t – 8x) (u
x tính bằng cm; t tính bằng s). Tốc
độ truyền sóng trên trục Ox

A. 2,5cm/s                       

B. 25m/s                          

C. 2,5m/s                        

D. 25cm/s

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động
điều hòa theo phương ngang ở mặt đất với chu kỳ T.Nếu đưa con lắc này lên Mặt
Trăng có gia tốc trọng trường bằng  gia tốc trọng
trường ở mặt đất thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc trên Mặt Trăng là

Câu
6:
Cho một đoạn mạch RC có R = 20 Ω;
C = F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 100 cos (100πt –
π/4) (V). Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 357 – Trường THPT Hai Bà Trưng

A. i = 2,5cos 100πt (A).                                             B. i = 2,5cos 100πt (A).

C. i = 2,5 cos(100πt – π/2) (A).                                  D. i = 2,5cos(100πt + π/4) (A).

Câu 7: Khi nói về siêu âm,
phát biểu nào sau đây sai?

A. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.      

B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz.

C. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.            

D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.