Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 136 – Trường THPT Đức Trí

()

Đang tải…

I. Phần cơ bản (24 câu, từ câu 1 đến câu 24)

Câu 1: Một âm có tần số xác định lần lượt truyền
trong mội trường chất khí , chất rắn , chất lỏng với tốc độ tương ứng là v1,v2,
v.3. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. v2> v1 > v3.                  

B. v3> v2 > v1.                  

C. v1> v2 > v3.                  

D. v2> v3 > v1.

Câu 2: Dao động của một vật
là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là  và  Phương trình dao động
của vật là:

Câu 3: Khi nói về động điều
hòa , phát biểu nào không đúng?

A. Gia tốc luôn cùng dấu với li độ và có độ lớn tỷ lệ với độ
lớn li độ.

B. Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là dao độ điều hòa.

C. Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là
một hàm cosin ( hay sin) của thời gian.

D. Chu kỳ của dao động điều hòa là khoảng thời gian vật thực
hiện một dao động toàn phần.

Câu 4: Sóng dừng trên một
sợi dây đàn hồi
với tần số 100 Hz, người ta đo được
khoảng cách giữa 9 nút sóng liên tiếp là 100 cm.Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 50 m/s.                        

B. 2500 m/s.                    

C. 25 m/s.                        

D. 20 m/s.

Câu 5: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với
quỹ đạo thẳng 40 cm. Lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Cơ năng là bao nhiêu?

Xem thêm  Phương pháp giải nhanh Hóa học 12: Sử dụng phương trình ion-electron – Ôn thi THPTQG môn Hóa

A. 0,8 J.                            B. 32 kJ.                           C. 3,2 J.                            D. 8 kJ.

Câu 6: Điện áp xoay chiều giữa
hai đầu một đoạn mạch có biểu thức . Giá trị hiệu dụng của điện áp này là

A. V.                    B.  V.                   C. 220V.                           D. 110V.

Câu
7:

Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao động
với tần số f = 13 Hz . Tại một điểm M sóng có biên độ cực đại. M cách hai nguồn
A , B những khoảng d1 = 19 cm , d2 = 21 cm , Giữa M
và  trung trực AB không còn cực đại nào
khác. Vận tốc truyền sóng có độ lớn là

A. 26 cm/s.                       B. 15 cm/s.                       C. 12 cm/s.                       D. 46 cm/s.

Câu 8: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C = mF. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở là 100V. Giá trị cường độ hiệu dụng của mạch là

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.