Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 153 – Trường THPT Hermann Gmeiner

()

Đang tải…

Câu 1: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm quả cầu có khối lượng m gắn vào đầu một lò xo có độ cứng k. Đầu còn lại của lò xo gắn vào một điểm cố định. Khi quả cầu đứng yên, lò xo dãn một đoạn 10 cm. Tại vị trí cân bằng, người ta truyền cho quả cầu một vận tốc 45 cm/s hướng xuống. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của quả cầu là

  A. 0,45 cm.                            

B. 0,9 cm.                  

C. 4,5 cm.                        

D. 2,25 cm.

Câu 2: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos(ωt + φ). Cơ năng của vật dao động này là

       A. mw2A2.          B. mw2A.                       C. mwA2.                   D. mw2A.

Câu 3: Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(100pt + ) (cm) và x2 = 12cos100pt (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

       A. 7 cm.                  B. 8,5 cm.                      C. 17 cm.                       D. 13 cm.

Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là

      A. 0,036 J.               B. 0,018 J.                      C. 18 J.                          D. 36 J.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình : x = 10 cos(cm). Thời gian vật thực hiện được 9 dao động là 

Xem thêm  Đề thi minh họa THPT quốc gia môn Toán (số 120114)

 A.  3 s                          B.  27 s                                    C.  1 s                          D.  6 s

Câu 6: Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số 5 Hz. Khi qua vị trí cân bằng, nó có tốc độ  cm/s. Chọn t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương của trục tọa độ. Phương trình dao động của con lắc là

Câu 7: Một âm có tần số xác định lần lượt truyền trong nhôm, nước, không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. Nhận định nào sau đây là đúng

 A. v1  > v2 > v.3      

B. v3  > v2 >  v.1             

C. v2  > v3 > v.2              

D. v2  > v1 > v.3

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.