Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 209 – Trường THPT Bùi Thị Xuân

()

Đang tải…

Câu 1: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ
điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 100 V, ở hai đầu điện
trở thuần là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

A. 40 V                           

B. 60 V                           

C. 100 V                         

D. 80 V

Câu 2: Đoạn mạch RLC
không phân nhánh có điện trở thuần R = 4,5W. Đặt vào đoạn
mạch hiệu điện thế u = 110cos100pt (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị cực đại I =
10(A). Hệ số công suất và công suất tiêu thụ của đoạn mạch

A. Cosj = 0,75; P = 500W                                     

B. Cosj = 0,65; P = 220W

C. Cosj = 0,82; P = 450W                                     

D. Cosj = 0,41; P = 225W

Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn đồng
bộ, khoảng cách giữa 2 vân cực đại đo dọc theo đường nối 2 nguồn là 1 cm. Hiệu
đường đi của hai sóng truyền từ hai nguồn tới một điểm thuộc vân cực đại thứ
năm là:

A. 1 cm                           

B. 10 cm.                        

C. 2,5 cm.                       

D. 5 cm.

Câu 4: Trong
một mạch điện RLC , điện áp hai đầu mạch và hai đầu tụ điện có dạng u = Uocos(wt + p/6) (V) và uC = UoCcos(wt – p/2) (V) thì biểu thức nào là đúng ?

Câu 5: Xét âm nghe được, âm nghe càng trầm khi

A. tần số âm càng nhỏ                                            

B. cường độ âm càng lớn

C. tấn số âm càng lớn                                            

Xem thêm  BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO TẬP HAI

D. cường độ âm càng nhỏ

Câu 6: Tại cùng một nơi trên Trái Đất, con lắc đơn thứ nhất dao động điều
hòa với chu kỳ T. Con lắc thứ hai có chiều dài bằng 81% chiều dài con lắc thứ
nhất. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc thứ hai bằng

A. 0,45T                         

B. 0,9T                           

C. 0,81T                         

D. 0,5T

Câu 7: Chọn câu sai khi nói về
sóng dừng xảy ra trên sợi dây.

A. Khi xảy ra sóng dừng
không có sự truyền năng lượng.

B. Khoảng cách giữa điểm
nút và điểm bụng liền kề là một phần tư bước sóng.

C. Hai điểm đối xứng với
nhau qua điểm nút luôn dao động cùng pha.

D. Khoảng thời gian giữa
hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kì.

Câu 8: Cho
mạch RLC với điện trở thuần R = 50W , tụ điện có dung kháng ZC = 50 W và cuộn thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi
được. Hiệu điện thế xoay chiều đặt vào AB có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi
và có tần số f = 50 Hz. Độ tự cảm L có giá trị bao nhiêu để hiệu điện thế hiệu
dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị lớn nhất?

A. 0,636H                       

B. 0,159H                       

C. 0,318H                       

D. 0,500H.

Câu 9: Giá
trị đo của ampe kế xoay chiều cho biết

A. giá trị trung bình của cường độ dòng
điện xoay chiều.

B. giá trị tức thời của cường độ dòng
điện xoay chiều.

Xem thêm  Việt Bắc trong nỗi nhớ của người ra đi

C. giá trị cực đại của cường độ dòng
điện xoay chiều.

D. giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.