Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 209 – Trường THPT Nguyễn Du

()

Đang tải…

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 3cos(4πt
– ) cm. Hãy xác định vận tốc cực đại của dao động?

A. 12π  m/s                     

B. 12π cm/s                     

C. 12 cm/s                       

D. 12m/s

Câu 2: Cho cường độ âm chuẩn là I = 10-12
W/m2. Một âm có mức cường độ âm là 80dB thì cường độ âm là:

A. 105 W/m2                    

B. 10-3 W/m2                   

C. 3.10-5 W/m2                

D. 10-4 W/m2

Câu 3: Một dòng điện xoay chiều , cường độ tức thời
là i = 8cos(A), kết luận nào sau đây là sai:

A. Cường độ dòng điện hiệu dụng bằng 8 A.           

B. Tần số dòng điện bằng 50 Hz.

C. Biên độ dòng điện bằng 8 A.                              

D. Chu kì của dòng điện bằng 0.02 s.

Câu 4: Đặt điện áp
xoay chiều u = Ucosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110W thì cường
độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng A . Giá trị U bằng :

A. 220V                           B. 110V                           C. 220V                     D. 110V

Câu 5: Hai dao động cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt
là 2 cm
và 8 cm.
Biên độ tổng hợp có thể nhận giá trị nào sau đây?

A. 3,05 cm                       B. 5 cm                            C. 12 cm                          D. 8 cm

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Xem thêm  Trắc nghiệm bất đẳng thức. Bài toán cực trị – Toán 12

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.