Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 221 – Trường THPT Minh Đức

()

Đang tải…

1. Một vật dao động dao động điều
hòa có phương trình

( cm). Quãng đường vật đi được trong 2 chu kỳ là                           

 A.4 cm.                        B.8cm .                       C.16 cm .                    D.32cm.

2. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Khi tăng khối lượng của vật lên 16 lần
thì chu kỳ dao động của vật

A. giảm đi 4 lần.       

B. tăng lên 4 lần.          

C. tăng lên 8 lần.          

D. giảm đi 8 lần.

3. Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với 2 nguồn kết hợp A và B cùng
pha, cùng tần số ƒ = 48 Hz, cách nhau 10 cm. Tại điểm M trên mặt nước có AM =
30 cm và BM = 24 cm, dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của
AB có 3 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền
sóng trong nước là

A. 69 cm/s                  B.
96 cm/s                      C. 72 cm/s                      D. 27 cm/s

4. Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có hai đầu A, B cố định. Một sóng
truyền với tần số 50 Hz, trên dây đếm được năm nút sóng, kể cả
hai nút A, B. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. v = 32,5 m/s.         B. v = 16,25 m/s.           C. v = 13 m/s.                D. v = 26 m/s.

5. Sóng dừng xảy ra
trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4 cm thì trên dây có

A. 5 bụng, 6 nút.      

B. 5 bụng, 5 nút.           

C. 6 bụng, 5 nút.           

D. 6 bụng, 6 nút.

6. Con lắc đơn có
chiều dài 64 cm, dao động ở nơi có g = π2 m/s2. Chu kỳ và
tần số của nó là:

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG môn Toán số 220120

A. T = 0,2 (s); f = 0,5 Hz.                                 B. T = 1,6 (s); f = 0,625 Hz.

C. T = 1,5 (s); f = 0,625 Hz.                            D. T = 1,6 (s); f = 1 Hz

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.