Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 222 – Trường THPT Bình Khánh

()

Đang tải…

Câu 1: Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, điện
áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha p/3 so với cường độ dòng điện trong mạch.
Nhận xét nào sau đây là đúng?

     A) Mạch có tính dung kháng.                                          

B) Mạch có trở kháng cực tiểu.

     C) Mạch có cộng hưởng điện.                                         

D) Mạch có tính cảm kháng.

Câu 2: Trong thí nghiệm đo gia
tốc trọng trường bằng con lắc đơn, ta không cần dùng tới vật hoặc dụng cụ nào
nêu sau đây?

     A) Cân chính
xác.                                                             B) Vật nặng có
kích thước nhỏ.

     C) Gía đỡ và
dây treo.                                                      D) Đồng hồ và
thước đo độ dài tới mm.

Câu 3: Cường độ dòng điện chạy
qua một đoạn mạch có biểu thức i = 2cos100πt (A). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là:

     A) 2căn2A.                                                                         B) 1 A.                        

     C) căn2A.                                                                           D) 2 A.

Câu 4: Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động điều
hòa:

     A) Vận tốc và gia tốc luôn cùng pha.                              

B) Li độ và gia tốc luôn vuông pha.

     C) Vận tốc và gia tốc luôn vuông pha.                           

D) Vận tốc và li độ luôn ngược pha.

Câu 5: Chọn câu
đúng. Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp
bằng

     A) hai lần bước sóng.                                                       B) một phần tư bước sóng.

Xem thêm  Hàm số mũ, hàm số logarit – Chuyên đề Toán 12

     C) một bước sóng.                                                            D) nửa bước sóng.

Câu 6: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà
cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động tổng hợp của vật đạt cực tiểu nếu
hiệu số pha của hai dao động bằng

     A) số lẻ lần pi/4 .                                                                

B) số lẻ lần pi/2.           

     C) số lẻ lần pi .                                                                 

D) số chẵn lần pi .

Câu 7: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại là vmax. Vận tốc trung bình khi chuyển động từ VTCB tới vị trí có độ lệch cực đại là:

Câu 8: Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
đại lượng nào sau đây không thay đổi?

     A) Năng lượng.                                                                 B) Tần số.                   

     C) Bước sóng.                                                                  D) Tốc độ.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.