Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 251 – Trường THPT Bình Chánh

()

Đang tải…

Câu 1: Chọn câu sai. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình

. Lực kéo về

A. có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ.                     

B. bằng không khi vật ở vị trí cân bằng.

C. có chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.        

D. biến thiên điều hòa theo thời gian.

Câu 2: Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số

 và  

cm. Biên độ dao động tổng hợp là

A. 12cm.                        B. 14cm.                        C. 10cm
.                       D. 2cm .

Câu 3: Đoạn mạch gồm 1 biến trở ghép nối tiếp với 1 tụ điện có dung kháng
40  và 1 cuộn thuần cảm có
độ tự cảm L. 1 vôn kế lý tưởng mắc giữa 2 đầu biến trở. Điện áp xoay chiều giữa
2 đầu mạch ổn định. Khi tăng liên tục giá trị biến trở từ 50  đến 100  người ta thấy số chỉ
vôn kế không thay đổi. Cảm kháng của cuộn cảm là

A. 120  .                     B. 40  .                       C. 60 .                        D. 80 .

Câu 4: Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng 1 phương truyền
sóng và dao động cùng pha gọi là

A. chu kỳ.                      B. độ lệch pha.               C. bước
sóng.                D. tốc độ truyền sóng.

Câu 5: Khi đặt 1 điện áp xoay chiều vào 2 đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần
cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C thì điện áp hiệu dụng 2 đầu L và
C lần lượt là 50V và 120V. Điện áp hiệu dụng 2 đầu mạch là

Xem thêm  Rừng xà nu(trích) – Nguyễn Trung Thành – Sách bài tập Ngữ Văn 12

A. 130V.                        B. 70V.                           C. 85V.                          D. 170V.

Câu 6: Hai sóng kết hợp là 2 sóng có

A. cùng tần số và có hiệu số pha không đổi.      

B. cùng tần số và cùng biên độ.

C. cùng biên độ và cùng pha.                             

D. cùng biên độ và cùng chu kỳ.

Câu 7: Đoạn mạch xoay chiều gồm: điện trở thuần R=100, tụ điện có điện dung C=10 ghép nối tiếp. Điện áp
xoay chiều giữa 2 đầu mạch u=200cos 100t V. Cường độ hiệu dụng của dòng điện
qua mạch là

A.  A.                       B. 1/ A.                    C. 1A.                            D. 2A.

Câu 8: Đoạn mạch chỉ có tụ điện thì điện áp xoay chiều ở 2 đầu đoạn mạch
so với dòng điện qua mạch sẽ

A. sớm pha hơn 1 góc là .                               

B. trễ pha hơn 1 góc là .

C. sớm pha hơn 1 góc là .                               

D. trễ pha hơn 1 góc là .

Câu 9: Cho 1 đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần bằng 30, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 30 và tụ điện có dung
kháng 70 mắc nối tiếp. Hệ số
công suất của đoạn mạch bằng

A. 0,8.                            B. 0,75.                          C. 0,6.                            D. 1.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  2000 Bài tập dao động cơ – Phần 10 – Vật lý 12

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.