Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 368 – Trường THPT Đa Phước

()

Đang tải…

Câu 1: Một đoạn mạch gồm một cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100 V, ở hai đầu cuộn thuần cảm là 60 V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là

            A.  80 V
                     B.  40 V                       C.  60 V
                     D.  160
V

Câu 2: Một sợi dây AB có chiều dài 1 m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà với tần số 50 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định với 5 nút sóng, B được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

            A. 
2,5 m/s.                 B.  20
cm/s.                 C.  25 m/s.                  D.  20
m/s.

Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi N là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ điện. Nếu điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB vuông pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN thì hệ số công suất của đoạn mạch AB là:

Câu 4: Đặt điện áp (t tính bằng s) vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  H. Cảm kháng của cuộn dây là 

  A.  200 Ω.                   B.  120 Ω.                   C.  100 Ω.                   D.  240 Ω.           

Xem thêm  Lý thuyết điểm đặc biệt của đồ thị – Toán 12

Câu 5: Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 = p2 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 1,6 s. Chiều dài của con lắc đơn đó là:             

            A. 
64 cm                    B.  0,64
cm                C.  40
cm                    D.  6,4
m

Câu 6: Đặt một điện áp xoay chiều u = 200cos100pt (V) vào hai đầu đoạn mạch điện gồm tụ điện có dung kháng 50 W mắc nối tiếp với điện trở thuần 50 W. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức:

            A.  i = 2

cos(100pt – ) (A)                     B.  i = 2cos(100pt + ) (A)

            C. 
i
= 4cos(100pt
– ) (A)                            D.  i = 4cos(100pt + ) (A)  

Câu 7: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động cùng pha với tần số 20 Hz, tại một điểm M cách A và B lần lượt là 12 cm và 21 cm, sóng có biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là bao nhiêu?

A.  80 cm/s.               

B.  60 cm/s.                

C.  40 cm/s.               

D.  90 cm/s.           

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Unit 1 Life stories (B. Vocabulary & Grammar) trang 6 – Sách bài tập tiếng anh 12 – Chương trình mới

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.