Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 369 – Trường THPT Việt Mỹ

()

Đang tải…

1.Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng có chiều dài 20 cm. Ở li độ 5 cm, vật đạt tốc độ 5p cm/s. Chu kì dao động của vật là

T = 1 s.                        B.  T = 2 s.                     C.   T = 0,5 s.                 D.  T = 1,5 s.

2. Tạo ra sóng dừng trên một dây, khoảng cách giữa một bụng và một nút cạnh nhau là 3 cm. Tần số dao động là 4 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A.  12 cm/s.                      

B.  6 cm/s.                     

C.  24 m/s.                     

D.  48 cm/s.

3. Sóng âm truyền nhanh nhất trong môi trường nào sau đây?

A.  Không khí.                 

B.  Sắt.                          

C.  Nước.                      

D.  Khí hiđrô.

4. Cho hai nguồn sóng đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12 cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Số đường giao thoa cực đại xuất hiện trong khoảng giữa S1 S2

A. 7.                                

B.  9.                             

C.  11.                           

D.  13.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 124 – Trường THPT Ten Lơ Man

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.