Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 382 – Trường THPT Cần Thanh

()

Đang tải…

Câu 1: Một
động cơ điện tiêu thụ công suất điện 110W, sinh ra công suất cơ học bằng 88W tỉ
số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng:

   A.  5                           

B. 2                              

C. 3                              

D. 4    

Câu 2: Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

   A. chu kì của nó tăng.                                                            

B. tần số của nó không thay đổi.

   C. bước sóng của nó giảm.                            

 D. bước sóng của nó không thay đổi.

Câu 3: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kì 0,5s.
Khối lượng quả nặng 400g. Lấy 2=10, cho g=10m/s2. Độ cứng của lò xo là

   A. 32N/m                   

B. 640N/m                                

C. 25N/m                     

D. 64N/m

Câu 4: Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức, phát biểu nào
sau đây là đúng?

   A.
Biên độ của dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn
tác dụng lên vật.

   B.
Chu kì của dao động cưỡng bức bằng chu kì của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên
vật.

   C.
Chu kì của dao động cưỡng bức luôn bằng chu kì dao động riêng của vật.

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG môn Toán 2018 – Bộ đề Megabook (2018) – Đề 4

   D.  Biên độ của dao động cưỡng bức luôn bằng biên
độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

Câu 5: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

   A. mà không chịu ngoại lực tác dụng.                         

B. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.

   C. với tần số bằng tần số dao động riêng.        

D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

Câu 6: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng
điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì đoạn mạch này gồm

   A.
tụ điện và biến trở.           

   B.
cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng.

   C.
điện trở thuần và tụ điện. 

   D.  điện trở thuần và cuộn cảm.

Câu 7: Hai
dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1
= 8 cm ; A2 = 15 cm và lệch pha nhau . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ
là:

   A.  11 cm                   

B. 7 cm                        

C. 17 cm                      

D. 23 cm

Câu 8: Cường
độ dòng điện i = cos 100pt (A) có
giá trị cực đại là:

   A. 2,82 A                   

B. 1 A                          

C. 1,41 A                                 

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG môn Toán trường THPT C Nghĩa Hưng (2017 – 2018)

D.  2 A

Câu 9: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là

   A. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.     

B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn.

   C. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.         

D.  ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.      

Câu 10:  Đặt điện áp u = Ucost (V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong cuộn cảm là i. Tại cùng một thời điểm thì

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.