Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 538 – Trường THPT Bình Hưng Hòa

()

Đang tải…

Câu 1: Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100 căn2cos100pt(V). Số chỉ của vôn kế này là

A. 141 V.                         B. 70 V.                           C. 50 V.                           D. 100 V.

Câu 2: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với một lò xo nhẹ có độ cứng k. Con lắc này có tần số dao động riêng là

Câu 3: Cường độ dòng điện i = 2cos100πt (V) có pha tại thời điểm t là

A. 70πt.                           B. 100πt.                          C. 50πt.                            D. 0.

Câu 4: Đặt điện áp u = Ucăn2cosωt vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong cuộn cảm là i. Tại cùng một thời điểm thì

A. dòng điện i sớm pha pi/2 so với điện áp u.         

B. dòng điện i trễ pi/2 pha  so với điện áp u.

C. dòng điện i cùng pha với điện áp u.                  

D. dòng điện i ngược pha với điện áp u.

Câu 5: Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L một điện
áp u = Ucos2pft. Tăng cảm kháng của cuộn dây bằng cách

A.
giảm tần số f của
điện áp u.                               B. giảm điện áp U.

C.
tăng độ tự cảm
L của cuộn dây.                         D. tăng điện áp U.

Câu
6:
Tại một nơi trên mặt
đất, chu kì dao động điều hòa của
con lắc đơn

A. tăng khi khối
lượng
vật nặng của con lắc tăng.

B. không đổi khi chiều dài dây treo của
con lắc thay đổi.

Xem thêm  Nguyên lí “Tảng băng trôi” được thể hiện như thế nào qua hình ảnh ông lão Xanchiagô đương đầu với đàn cá dữ

C. tăng khi chiều dài dây treo của con lắc giảm.

D. không đổi khi khối lượng vật nặng
của con lắc thay đổi.

Câu
7:
Cường độ âm tại một
điểm trong môi trường truyền âm là 10-4 W/m2. Biết cường độ âm chuẩn là
10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng

A.
80 B.                           B. 0,8 dB.                        C. 8 dB.                           D. 80 dB.

Câu
8:
Trên mặt nước có hai
nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Coi biên độ
sóng không đổi khi sóng truyền đi. Trên mặt nước, trong vùng giao thoa, phần tử
tại M dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn
truyền tới M bằng

A. một số lẻ lần một phần tư bước sóng.               

B. một số nguyên lần bước sóng.

C. một số lẻ lần nửa bước sóng.                            

D. một số nguyên lần nửa bước sóng.

Câu 9: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1coswt và . Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Unit 3 Ways of socialising (B. Speaking) Trang 32-33-34 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 12

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.