Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 615 – Trường THPT Bình Hưng Hòa

()

Đang tải…

Câu 1: Đặt điện áp u = Ucăn2cosωt vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong cuộn cảm là i. Tại cùng một thời điểm thì

A. dòng điện i sớm pha pi/2 so với điện áp u.         

B. dòng điện i trễ pi/2 pha  so với điện áp u.

C. dòng điện i ngược pha với điện áp u.                

D. dòng điện i cùng pha với điện áp u.

Câu 2: Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100cos100pt(V). Số chỉ của vôn kế này là

A. 141 V.                         B. 70 V.                           C. 50 V.                           D. 100 V.

Câu 3: Trên một sợi dây dài 90cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút
sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây
có tốc độ là

A. 40 m/s.                       

B. 90 cm/s.                     

C. 40 cm/s.                     

D. 90 m/s.

Câu 4: Đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm L một điện
áp u = Ucos2pft. Tăng cảm kháng của cuộn dây bằng cách

A.
giảm tần số f của
điện áp u.                               B. giảm điện áp U.

C.
tăng độ tự cảm
L của cuộn dây.                         D. tăng điện áp U.

Câu
5:
Tại một nơi trên mặt
đất, chu kì dao động điều hòa của
con lắc đơn

A. tăng khi khối
lượng
vật nặng của con lắc tăng.

B. không đổi khi chiều dài dây treo của
con lắc thay đổi.

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG môn Tiếng anh THPT Chuyên Bắc Ninh

C. tăng khi chiều dài dây treo của con lắc giảm.

D. không đổi khi khối lượng vật nặng
của con lắc thay đổi.

Câu 6: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng

A. một phần tư bước sóng.                                     

B. một số nguyên lần bước sóng.

C. một bước sóng.                                                  

D. một nửa bước sóng.

Câu 7: Đặt vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R = 20 Ω một điện áp xoay chiều u = Uocos ωt(V). Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là rad. Cảm kháng của cuộn dây này là

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.