Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 792 – Trường THPT Bình Hưng Hòa

()

Đang tải…

Câu 1: Một sóng dọc truyền trong một môi trường thì phương dao động của
các phần tử môi trường

A. trùng với phương truyền sóng.                          

B. là phương ngang.

C. là phương thẳng đứng.                                      

D. vuông góc với phương truyền sóng.

Câu
2:
Khi nói về sóng âm,
phát biểu nào dưới đây
sai?

A. Sóng hạ âm
không truyền được trong chân không.

B. Sóng cơ có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm.

C. Sóng siêu âm truyền được trong chân
không.

D. Sóng cơ có tần số lớn hơn 20000
Hz gọi là sóng siêu âm.

Câu 3: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình là x = 5cos(5pt + pi/4 )(x tính bằng cm, t tính bằng s). Dao động này có

A. tần số góc 5 rad/s.            

B. chu kì 0,2 s.        

C. biên độ 0,05 cm.  

D. tần số 2,5 Hz.

Câu 4: Cường độ dòng điện i = 3cos(120πt + pi/4 )(A) có

A. giá trị hiệu dụng 3A.            

B. tần số 50 Hz.   

C. tần số 60 Hz.       

D. chu kì 0,2 s.

Câu 5: Điện áp u = 100cos314t (u tính bằng V, t tính bằng s) có tần số góc
bằng

A. 50 rad/s.                     

B. 157 rad/s.                   

C. 314 rad/s.                   

D. 100 rad/s.

Câu 6: Đặt vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R = 20 Ω một điện áp xoay chiều u = Uocos ωt(V). Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch là rad. Cảm kháng của cuộn dây này là

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ 2 – Môn Toán 12 – Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (2016 – 2017)

Câu 7: Cho hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x1 = A1coswt và . Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là

Câu 8: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng

A. một nửa bước sóng.                                           

B. một phần tư bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng.                          

D. một bước sóng.

Câu 9: Điện áp giữa hai cực một vôn kế xoay chiều là u = 100cos100pt(V). Số chỉ của vôn kế này là

A. 141 V.                         B. 50 V.                           C. 100 V.                         D. 70 V.

Câu 10: Trên một sợi dây dài 90cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút
sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây
có tốc độ là

A. 90 m/s.                        B. 90 cm/s.                      C. 40 m/s.                        D. 40 cm/s.

Câu
11:
Dao động tắt dần

A. luôn có lợi.                                                        

B. có biên độ giảm dần theo thời gian.                                    

C. có biên độ không đổi theo thời gian.                

D. luôn có hại.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xem thêm  Vợ Nhặt (Kim Lân) – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.