Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Trường THPT Bách Việt

()

Đang tải…

Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt + p) (x tính bằng cm, t2 tính bằng s). Tại thời điểm t = 1 s, chất điểm có li độ bằng 4

A.     3 cm.                      B. – 2 cm.                        C. –   3 cm.                     D. 2 cm.

Câu 2: Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cosj là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là

A. DP = R (UPcosj)2
B. DP = R (U cosj)2 P2
C. DP = (U R2 P cosj)2
D. DP = R (P U 2 cosj)2

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = 200   2 cos100pt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ

1

tự cảm L = p

H và tụ điện có điện dung C =

10-4

2p

F mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong

đoạn mạch là

A. 1,5A.

B. 0,75A.

C. 22A.

D. 2A.

Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5p (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị

trí cân
bằng có độ lớn bằng

A. 3 cm/s.                         B. 4
cm/s.                         C. 8 cm/s.                         D. 0,5 cm/s.

Câu 5:
Đặt điện
áp xoay chiều u = U   2 cosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 W thì
cường độ

hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng    2 A . Giá trị U bằng

A. 220 V.                         B. 110   2 V.                    C. 220   2 V.                    D. 110 V.

Xem thêm  Đề tổng hợp kiến thức Hidrocacbon, Andehit Axitcacboxylic – Đại cương hóa học hữu cơ – Đề 5

Câu 6: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì

tốc độ
quay của rôto

A. lớn
hơn tốc độ quay của từ trường.

B. nhỏ
hơn tốc độ quay của từ trường.

C.
thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng.

D. luôn
bằng tốc độ quay của từ trường.

Câu 7: Một sóng ngang truyền theo chiều dương trục Ox, có phương trình sóng là u=6cos(4pt-0,02px);

trong đó
u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

A. 100 cm.                       B. 200 cm.,                      C. 50 cm.                        

D. 150 cm.

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.