Category Archives: Đề thi THPTQG môn Hóa

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230313

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230312

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230311

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230310

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230309

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230308

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230307

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230306

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230305

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230304

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230303

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230302

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề ôn thi THPTQG môn Hóa học – Mã đề 230301

Đang tải… Đề ôn thi kỳ thi THPTQG môn Hóa học bao gồm 40 câu hỏi TN tổng hợp, bám sát chương trình học của BỘ GD.  xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề thi chính thức kỳ thi THPTQG môn Hóa học năm học 2017 (Mã đề 204)

Đang tải… Đề thi chính thức kỳ thi THPTQG môn Hóa học năm học 2017 – Mã đề 203 bao gồm 80 câu hỏi TN tổng hợp. xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]

Đề thi chính thức kỳ thi THPTQG môn Hóa học năm học 2017 (Mã đề 203)

Đang tải… Đề thi chính thức kỳ thi THPTQG môn Hóa học năm học 2017 – Mã đề 203 bao gồm 80 câu hỏi TN tổng hợp. xin giới thiệu đến các bạn đọc tài liệu bao gồm đề thi, đáp án và định hướng giải bài giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn […]