Category Archives: Bài tập Ngữ Văn 12

Con tàu lên Tây Bắc hay là sự trở về với nhân dân của nhà thơ Chế Lan Viên

Đang tải… Con tàu lên Tây Bắc hay là sự trở về với nhân dân của nhà thơ Chế Lan Viên Đề 60. Con tàu lên Tây Bắc hay là sự trở về với nhân dân của nhà thơ Chế Lan Viên. Bài làm Trước hết cần phải thấy rằng đây không phải là bài […]

BÀI TẬP NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO TẬP HAI

Đang tải…       Tuần 19 – Vợ chồng A Phủ (Trích – Tô Hoài)     – Luyện tập về nhân vật giao tiếp     – Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi     – Vợ nhặt (Kim Lân)   Tuần 20 – Luyện tập về nhân […]

Bài viết số 8 – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Bài viết số 8 (Kiểm tra tổng hợp cuối năm)   I – BÀI TẬP           1. Để làm tốt bài kiểm tra tổng hợp cuối năm lớp 12, anh (chị) cần chú ý những gì ?           2. Hình thức bài kiểm tra tổng hợp cuối năm có […]

Ôn tập về tiếng việt (Học kì II) – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Ôn tập về tiếng việt (Học kì II)   I – BÀI TẬP           1. Câu hỏi 1, sách giáo khoa, trang 216.           2. Lấy dẫn chứng từ văn bản sau đây để minh hoạ cho đặc điểm chung của phong cách ngôn ngữ hành chính và cách sử dụng phương tiện […]

Ôn tập về làm văn – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Ôn tập về làm văn (Học kì II) I – BÀI TẬP           1. Đọc các đoạn mở bài sau và cho biết phần thân bài sẽ bàn về vấn đề gì và cách lập luận ở phần mở bài :           a) Kinh tế thị trường hơn bao giờ hết đòi hỏi […]

Tổng kết phần tiếng việt – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Tổng kết phần tiếng việt   I – BÀI TẬP           1. Bài tập 1, sách giáo khoa, trang 213.           2. Tìm dẫn chứng trong đoạn trích sau để làm nổi rõ các đặc điểm của từ. Đầy vườn cỏ mọc lau thưa, Song trăng quạnh quẽ vách […]

Ôn tập về văn học (Học kì II) – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Ôn tập về văn học (Học kì II)   I – BÀI TẬP           1. Tập hợp toàn bộ các tác phẩm văn. học Việt Nam trong sách giáo khoa Ngữ vân 12 Nâng cao và phân loại thành các nhóm theo giai đoạn văn học và thể loại văn học (thơ, truyện […]

Tổng kết phần làm văn – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Tổng kết phần làm văn   I – BÀI TẬP           1. Bài Tổng kết phần Làm văn trong sách giáo khoa Ngữ văn 12 Nâng cao nêu lên những nội dung lớn nào ? Hãy lập dàn ý cơ bản cho bài tổng kết ấy.           2. Anh (chị) hãy trình bày […]

Tổng kết phần văn học – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Tổng kết phần văn học I – BÀI TẬP           1. Vẽ sơ đồ để hệ thống hoá các tri thức về tác phẩm văn học Việt Nam trong sách giáo khoa Ngữ văn 12 Nâng cao thuộc các giai đoạn lịch sử :           – Giai đoạn 1930 […]

Luyện viết văn bản tổng kết – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Luyện viết văn bản tổng kết   I – BÀI TẬP           1. Có thể xem bài viết Một thời đại trong thi ca của Hoài Thanh trong cuốn Thi nhân Việt Nam là một bài tổng kết về phong trào Thơ mới Việt Nam (1932 – 1945) hay không ? Vì sao […]

Văn bản tổng kết – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Văn bản tổng kết   I – BÀI TẬP           1. Văn bản tổng kết là gì ? Thường có những loại văn bản tổng kết nào ?           2. Nêu những yêu cầu cơ bản của một văn bản tổng kết.           3. Đọc bài Tổng kết phần Văn học trong sách […]

Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Luyện tập về phong cách ngôn ngữ hành chính   I – BÀI TẬP           1. Hãy soạn thảo mẫu biên bản họp lớp.           2. Dưới đây là mẫu một Giấy mời:           Anh (chị) hãy :           a) Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp gửi cho các bạn […]

Phong cách ngôn ngữ hành chính – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Phong cách ngôn ngữ hành chính    I – BÀI TẬP           1. Phong cách ngôn ngữ hành chính có những đặc điểm chung nào ?           2. Cách sử dụng phương tiện ngôn ngữ trong phong cách ngôn ngữ hành chính có những điểm gì cần lưu ý […]

Xây dựng đề cương diễn thuyết – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Xây dựng đề cương diễn thuyết   I – BÀI TẬP           1. Diễn thuyết là gì ? Tại sao khi diễn thuyết cần phải xây dựng đề cương ?           2. Trình bày những yêu cầu cơ bản của một đề cương diễn thuyết.           3. Xây dựng đề cương thuyết trình […]

Trả bài viết số 7 – Bài tập Ngữ văn 12 nâng cao

Đang tải… Trả bài viết số 7   I – BÀI TẬP           1. Để viết bài văn theo Đề 2 trong sách giáo khoa : “Từ tác phẩm Số phận con người của nhà văn Sô-lô-khốp, nghĩ về nghị lực và tuổi trẻ”, có bạn triển khai theo hướng như […]