Category Archives: Tài liệu ôn thi THPTQG Hóa

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán – Sở GD&ĐT Hà Nội 2018-2019

Đang tải… Cùng thử sức mình và hệ thống lại khối kiến thức, bài tập môn Toán qua Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán – Sở GD&ĐT Hà Nội 2018-2019. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ […]

Đề kiểm tra HK2 Môn Toán 12 – Sở GD Bình Thuận (2016-2017)

Đang tải… Cùng  đánh giá kết quả học tập,hệ thống lại khối kiến thức môn Toán qua Đề kiểm tra HK2 Môn Toán 12 – Sở GD Bình Thuận (2016-2017). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em học sinh trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra […]

Chương 7 : CROM – SẮT – ĐỒNG (Công phá lý thuyết Hóa học) – Tài liệu ôn thi môn Hóa

Đang tải… Tài liệu tổng hợp tài liệu bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập vận dụng giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt. —– Đang tải…   »Tải […]

Chương 6 : Kim loại kiềm, kiềm thổ và Nhôm (Công phá lý thuyết Hóa học)

Đang tải… Tài liệu tổng hợp tài liệu bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập vận dụng giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt. —– Đang tải…   »Tải […]

Chương 5 : Đại cương về kim loại (Công phá lý thuyết Hóa học) – Tài liệu ôn thi môn Hóa

Đang tải… Tài liệu tổng hợp tài liệu bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập vận dụng giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt. —– Đang tải…   »Tải […]

Chương 4 : Polime và Vật liệu Polime (Công phá lý thuyết Hóa học) – Tài liệu ôn thi môn Hóa

Đang tải… Tài liệu tổng hợp tài liệu bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập vận dụng giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt. —– Đang tải…   »Tải […]

Chương 3 : AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN (Công phá lý thuyết Hóa học) – Tài liệu ôn thi môn Hóa

Đang tải… Tài liệu tổng hợp tài liệu bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập vận dụng giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt. —– Đang tải…   »Tải […]

Chương 2 : CACBOHIĐRAT (Công phá lý thuyết Hóa học) – Tài liệu ôn thi môn Hóa

Đang tải… Tài liệu tổng hợp tài liệu bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập vận dụng giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt. —– Đang tải…   »Tải […]

Chương 1 : ESTE – LIPIT (Công phá lý thuyết Hóa học) – Tài liệu ôn thi môn Hóa

Đang tải… Tài liệu tổng hợp tài liệu bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập vận dụng giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt. —– Đang tải…   »Tải […]

21 bài toán liên quan đến ESTE – Tài liệu ôn thi môn Hóa học

Đang tải… Tài liệu tổng hợp tài liệu bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết các bài tập vận dụng giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt. —– Đang tải…   »Tải […]

Đề thi thử THPTQG môn Hóa học 2017 – THPT chuyên ĐH Vinh (Nghệ An) lần 1

Đang tải… Tài liệu tổng hợp các câu hỏi bám sát nội dung đề thi THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh lớp 12 chuẩn bị ôn tập và luyện làm đề tốt, có cái nhìn bao quát về bài thi môn […]

Chương 9 : Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường – Tài liệu ôn thi môn Hóa lớp 12

Đang tải…   Tài liệu bao gồm các kiến thức lý thuyết cần nắm vững, một số phương pháp và dạng bài thường gặp cùng các bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức giúp giáo viên và học sinh lớp 12 ôn luyện tốt, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. A. Một số […]

Chương 8 : Phân biệt một số chất vô cơ và chuẩn độ dung dịch – Tài liệu ôn thi môn Hóa lớp 12

Đang tải…   Tài liệu bao gồm các kiến thức lý thuyết cần nắm vững, một số phương pháp và dạng bài thường gặp cùng các bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức giúp giáo viên và học sinh lớp 12 ôn luyện tốt, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. A. Một số […]

Chương 6 : Kim loại kiềm, kiềm thổ và Nhôm – Tài liệu ôn thi môn Hóa lớp 12

Đang tải…   Tài liệu bao gồm các kiến thức lý thuyết cần nắm vững, một số phương pháp và dạng bài thường gặp cùng các bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức giúp giáo viên và học sinh lớp 12 ôn luyện tốt, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. A. Một số […]

Chương 5 : Đại cương về kim loại – Tài liệu ôn thi môn Hóa lớp 12

Đang tải…   Tài liệu bao gồm các kiến thức lý thuyết cần nắm vững, một số phương pháp và dạng bài thường gặp cùng các bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức giúp giáo viên và học sinh lớp 12 ôn luyện tốt, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng. A. Một […]