Category Archives: Giải nhanh Vật lý 12

Bài toán liên quan đến năng lượng phóng xạ, năng lượng phân hạch, năng lượng nhiệt hạch , chủ đề phóng xạ. Phân hạch. Nhiệt hạch, trong đề thi THPTQG môn Vật Lý

Đang tải… Phương pháp giải Phóng xạ, phân hạch và nhiệt hạch là các phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. 1) Năng lượng phóng xạ 2) Năng lượng phân hạch 3) Năng lượng nhiệt hạch a) Năng lượng phản ứng nhiệt hạch b) Bức xạ năng lượng của Mặt Trời, các sao   1) […]

Bài toán liên quan đến phản ứng hạt nhân kích thích, chủ đề phản ứng hạt nhân, trong đề thi THPTQG môn Vật Lý

Đang tải… Phương pháp giải Dùng hạt nhẹ A (gọi là đạn) bắn phá hạt nhân B đứng yên (gọi là bia): A + B → C + D (nếu bỏ qua bức xạ gama)   Đang tải…   »Tải về file pdf TẠI ĐÂY. Xem thêm: