Category Archives: Lớp 2

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 181

Đang tải… Luyện tập chung toán lớp 2 trang 181 Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 181 giúp Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.  Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng. Giải bài […]

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180 181

Đang tải… Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180 181 Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180 181 giúp Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.  Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng. […]

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180

Đang tải… Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180 Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180 giúp Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.  Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng. Giải bài […]

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 178 179

Đang tải… Luyện tập chung toán lớp 2 trang 178 179 Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 178 179 giúp Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.  Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng. […]

Ôn tập về hình học toán lớp 2 tiếp theo

Đang tải… Ôn tập về hình học toán lớp 2 tiếp theo mục tiêu: Ôn tập về hình học toán lớp 2 tiếp theo giúp Củng cố về tên gọi các hình đã học và nhận dạng hình. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, xác định 3 điểm thẳng hàng. Tiếp tục củng […]

Ôn tập về hình học sách giáo khoa toán lớp 2

Đang tải… Ôn tập về hình học sách giáo khoa toán lớp 2 mục tiêu: Ôn tập về hình học sách giáo khoa toán lớp 2 giúp Củng cố về tên gọi các hình đã học và nhận dạng hình. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, xác định 3 điểm thẳng hàng. Tiếp tục […]

Ôn tập về đại lượng toán lớp 2 tiếp theo

Đang tải… Ôn tập về đại lượng toán lớp 2 tiếp theo Mục tiêu : Ôn tập về đại lượng toán lớp 2 tiếp theo giúp Củng cố về biểu tượng đo độ dài. Giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là lít,đồng ( tiền Việt Nam ). Ôn tập về đại […]

Ôn tập về đại lượng toán lớp 2

Đang tải… Ôn tập về đại lượng toán lớp 2 Mục tiêu: Ôn tập về đại lượng toán lớp 2 giúp Củng cố về biểu tượng đo độ dài. giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là lít, đồng ( tiền Việt Nam ). Học sinh yếu: củng cố về biểu tượng […]

Ôn tập về phép nhân và phép chia toán lớp 2

Đang tải… Ôn tập về phép nhân và phép chia Mục tiêu : Ôn tập về phép nhân và phép chia giúp Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học. Nhận biết một phần mấy của một số bằng hình vẽ. Tìm một thừa số chưa biết. Giải bài toán về phép nhân. […]

Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( tiếp theo )

Đang tải… Ôn tập về phép cộng và phép trừ Mục tiêu: Ôn tập về phép cộng và phép trừ giúp Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số). Giải bài toán về cộng, trừ và tìm số hạng chưa biết, […]

Ôn tập về phép cộng và phép trừ toán lớp 2

Đang tải… Ôn tập về phép cộng và phép trừ Mục tiêu: Ôn tập về phép cộng và phép trừ  giúp Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số). Giải bài toán về cộng, trừ. HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và […]

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 ( tiếp theo )

Đang tải… Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 Mục tiêu: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 Củng cố về đọc, viết các số có 3 chữ số. Phân tích các số có 3 chữ số thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại. Sắp xếp các số […]

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 toán lớp 2

Đang tải… Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 Mục tiêu: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 giúp Giúp học sinh củng cố đọc, viết, đếm, so sánh các số có 3 chữ số. Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 sách giáo khoa toán lớp 2. Bài […]

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 167

Đang tải… Luyện tập chung toán lớp 2 trang 167 Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 167 giúp Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ. Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.  Giải bài […]

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 166

Đang tải… Luyện tập chung toán lớp 2 trang 166 Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 166 giúp So sánh và sắp xếp thứ tự các số có 3 chữ số. Thực hiện cộng (trừ), nhẩm (viết) các số có 3 chữ số (không nhớ). Phát triển trí tưởng tượng qua xếp hình. […]