Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 23: Phần Chính tả – Tiếng Việt 2 nâng cao

Loading...
()

Đang tải…

 

1. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ :

a) quạt …, hoa …., gian …., nguy …., … toả, …. man. (lan, nan).

b) mưa …., …. nghe, sâu …., …. nôi. (nắng, lắng)

 

2. Điền ươc hay ươt vào chỗ trống :

đất n..´.., m… mà, tr…´.. sau cầu tr…..

ng….. dòng, ng…´..mắt, b..´.. đi, v….. qua

 

3. Chọn tiếng trong ngoặc để điền vào chỗ trống cho thích hợp:

a) Dòng … chảy. (nước, nướt)

Loading...

b) …mơ của bé. (ước, ướt)

c) Tà áo dài… tha. (thước, thướt)

 

1. a) quạt nan, hoa lan, gian nan, nguy nan, lan toả, lan man.

b) mưa nắng, lắng nghe, sâu lắng, nắng nôi.

2. nước, mượt, trước, trượt, ngược, ngước, bước, vượt.

3. a) nước ; b) ước ; c) thướt.

 

Xem thêm Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 23 Phần Luyện từ và câu tại đây.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 9: Phần Chính tả – Tiếng Việt 2 nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *