Thừa số – Tích – Toán 2

Loading...
()

Đang tải…

THỪA SỐ – TÍCH

  1. Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu) :

Mẫu : 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 5
a) 2 + 2 + 2 + 2 = ………..                                    b) 10+ 10 + 10 = ………….

  1. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu) :

Mẫu : 6 x 2 = 6 + 6 = 12 ; vậy 6 x 2 = 12

          3 x 4 = ………………………………….. ; ……………………………………………

          4 x 3 = ………………………………….. ; ……………………………………………

  1. Viết phép nhân (theo mẫu), biết :

a) Các thừa số là 8 và 2, tích là 16. Mẫu: 8 x 2 = 16

b) Các thừa số là 4 và 3, tích là 12. ………………………

c) Các thừa số là 10 và 2, tích là 12. ………………………

Loading...

d) Các thừa số là 5 và 4, tích là 20. ………………………

  1. Viết dấu phép tính (+, x) thích hợp vào chỗ chấm:

     3 …. 3 = 6                  2 …. 2 = 4                 4 … 4 = 8

     2 …. 3 = 6                  2 …. 2 = 4

Tải về file word đầy đủ >> Tại đây

Xem thêm

Phép nhân >> Tại đây

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  100 trừ đi một số – Toán 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *