Đề ôn luyện toán 2 – đề số 32

Loading...
()

Đang tải…

A. YÊU CẦU

Củng cố và phát triển kiến thức, kĩ năng về :

  • Thực hiện phép tính với đơn vị là đồng (tiền Việt Nam).
  • Số có ba chữ số (đọc, viết, phân tích cấu tạo số, thứ tự so sánh số).
  • Cộng, trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 1000.

B. ĐỀ LUYỆN TẬP

ĐỀ BÀI:

1. Tính:

300 đổng + 200 đồng =…………..           600 đồng + 300 đồng = ………     

700 đồng – 400 đồng =……………          800 đồng – 500 đồng =……………

2. Hoa có 800 đồng. Hoa mua nhãn vở hết 200 đồng, mua ngòi bút hết 500 đồng.

     Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu tiền ?

                               Bài giải:   

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

3. Lan có 1000 đồng để mua các đồ dùng học tập. Giá tiền 1 bút chì là 800 đồng, 1 tờ giấy màu là 500 đồng, 1 nhãn vở là 200 đồng, 1 ngòi bút là 500 đồng. Lan sẽ mua hai loại đồ dùng. Hỏi Lan có thể mua hai đồ dùng nào để vừa hết số tiền 1000 đồng ?

                                    Bài giải:   

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

4. Viết theo mẫu:

5. Điền dấu (> < = ) thích hợp vào chỗ chấm:

684…… 648                  900 30 7…… 937

Xem thêm  Đề ôn luyện toán 2 – đề số 22

299…… 300                  400 50 ……405

598 ……602                  800 80 …… 880

6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Với ba chữ số 3, 6, 9 ta viết được các số có ba chữ số khác nhau là :

Trong các số viết được, số lớn nhất là :……………….

Số bé nhất là :……………………

7. Đặt tính rồi tính:

145+ 352              650+ 229             792+ 431             983+ 543

……………               ………….                ………….                …………..

……………              …………..                …………….            ……………

……………              …………..                …………….             ……………

8. Tìm x:

a) x + 200 = 500                   b) 400 + x = 900

Loading...

…………………….                     ………………………..

……………………                       ………………………

c) x – 300 = 700                   d) 900 – x = 600

…………………….                    ………………………

……………………                     ……………………..

9.

10. Điền dấu (> < = ) thích hợp vào chỗ chấm:

Xem thêm  Đề ôn luyện toán 2 – đề số 28

900mm + 30mm  … 1m

700m + 200m     … 700m – 200m

1km  …    600m+400m

11. Mảnh vải màu xanh dài 145171, mảnh vải màu xanh ngắn hơn mảnh vải hoa 25m.

Hỏi mảnh vải hoa dài bao nhiêu mét ?

                                Bài giải:   

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

12. 

ĐÁP ÁN:

3.

Lan có thể chọn các cách sau  để mua :

Mua 1 bút chì và 1 nhãn vở.

Mua 1 tờ giấy màu và 1 ngòi bút.

9.

Ta thấy :

Bảng thứ nhất có6 + 6 = 12;2 + 2 = 4.

Bảng thứ hai có 18 + 18 = 36 ; 6 + 6 = 12.

Vậy bảng thứ ba có 15 + 15 = 30 ; 5 + 5 = 10.

Số thích hợp để điền vào ô ? là 10.

Hoặc có thể giải cách khác như sau :

ở bảng thứ nhất ta có 6 + 2 + 4 = 12, bảng thứ hai có 18 + 6 + 12 = 36. Vậy bảng thứ ba có 15 + 5 + ? = 30. Do đó số thích hợp để điền vào ô ? là 10.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *