Category Archives: Đề thi học kì 2 toán lớp 2

Bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt – TH Gia Hòa (2012-2013)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Bài kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán, Tiếng Việt – TH Gia Hòa (2012-2013). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra […]

Kiểm tra định kì cuối học kì II – Toán 2 trường TH Lâm Xuyên năm 2012

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Kiểm tra định kì cuối học kì II – Toán 2 trường TH Lâm Xuyên năm 2012. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp […]

Đề thi kiểm tra giữa kì II – Toán lớp 2 – Trường tiểu học Sông Mây (2014-2015)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Đề thi kiểm tra giữa kì II – Toán lớp 2 – Trường tiểu học Sông Mây (2014-2015). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra […]

Kiểm tra cuối kì II – Môn Toán 2 Trường tiểu học Quang Trung (2014-2015)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua phần Kiểm tra cuối kì II – Môn Toán 2 Trường tiểu học Quang Trung (2014-2015). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp tới. […]

Bài kiểm tra cuối năm – Toán lớp 2 trường tiểu học Mỹ Đức năm 2014-2015

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Bài kiểm tra cuối năm – Toán lớp 2 trường tiểu học Mỹ Đức năm 2014-2015. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra […]

Đề cuối kì II – Môn Toán 2 trường tiểu học Kim Bài năm 2014-2015

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Đề cuối kì II – Môn Toán 2 trường tiểu học Kim Bài năm 2014-2015 . Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ kiểm tra sắp […]

Đề kiểm tra cuối học kì 2 – Toán 2 – Trường TH Quang Trung (2014 – 2015)

Đang tải… Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 2 KIỂM TRA CUỐI KÌ II Môn: Toán 2      Thời gian: 35 phút Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a/ 257 + 312              b/ 629 + 40                c/ 318 – 106              d/ 795 – 581     ………………………………………………………………………………………………………………………………                    ………………………………………………………………………………………………………………………………        ………………………………………………………………………………………………………………………………  […]

Đề ôn tập cuối học kì II – Môn Toán lớp 2

Đang tải… Đề ôn tập cuối kì 2 Môn Toán 2 29 ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 2 CUỐI HK2  Đề số 1)   Bài 1: (1điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống. 216; 217; 218; ……….; …………..; 310; 320; 330; ……….; ……………; 2/ (1 điểm) Các số :  28, 81, 37, 72, 39, 93 […]

Ma trận Đề kiểm tra học kỳ II Toán lớp 2 theo thông tư 22 và Đề minh họa

Đang tải… KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC: 2017 – 2018 MÔN: TOÁN LỚP 2   I. MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KÌ II II. MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN – CUỐI KÌ II.   ĐỀ MẪU MINH HỌA   […]

Đề 13 – Đề kiểm tra cuối năm học môn Toán lớp 2

Đang tải… 1. Tính nhẩm; 4 x 7 =………… 5 x 6 =………… ⇒ Xem đáp án tại đây. 2. Đặt tính rồi tính: 85 – 39 75 + 25 72 – 27 347 – 37 323 + 6 309 – 6 100 – 58 64 + 16 ⇒ Xem đáp án tại đây. 3. Tính: 24 […]

Đề 12 – Đề kiểm tra cuối năm học môn Toán lớp 2

Đang tải… 1. a) Nối số với tổng thích hợp: 555      • • 700 + 50 844      • • 800 + 40 + 4 750      •  • 800 + 4 804      • • 500 + 50 + 5 b) Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau: 594; 794; 374; 796. ⇒ Xem đáp án […]