Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( tiếp theo )

Loading...
()

Đang tải…

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Mục tiêu: Ôn tập về phép cộng và phép trừ giúp

  • Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).
  • Giải bài toán về cộng, trừ và tìm số hạng chưa biết, tìm SBT chưa biết.
  • HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Tính nhẩm:

500 + 300 =                      400 + 300 =                   700 + 100 =

800 – 500 =                      600 – 400 =                    800 – 700 =

800 – 300 =                      600 – 200 =                    800 -100 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29                        55 + 45;                        100 – 72

b) 345 + 422                     674 – 353                       517 + 360

Xem thêm  Chữa tiết tìm số trừ toán lớp 2

Bài 3:

An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 4:

Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 5: Tìm x:

a) x – 32 = 45

b) x + 45 = 79

Xem thêm đề ôn luyện số 30 – toán lớp 2 lại đây.

Lời giải

Bài 1:

500 + 300 = 800                     400 + 300 = 700                   700 + 100 = 800

800 – 500 = 300                      600 – 400 = 200                   800 – 700 = 100

800 – 300 = 500                      600 – 200 = 400                    800 -100 = 700

Loading...

Bài 2:

a)

b)

Bài 3:

Chiều cao của em là:

165 – 32 = 132 (cm)

Đáp số: 132cm

Bài 4:

Số cây đội Hai trồng được là:

530 + 140 = 670 (cây)

Đáp số : 670 cây

Bài 5:

a) x – 32 = 45

x = 45 + 32

x = 77

b) x + 45 = 79

x  = 79 – 45

x = 34

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Các số từ 111 đến 200 toán lớp 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *