Ôn tập về phép cộng và phép trừ ( tiếp theo )

Loading...
()

Đang tải…

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Mục tiêu: Ôn tập về phép cộng và phép trừ giúp

  • Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).
  • Giải bài toán về cộng, trừ và tìm số hạng chưa biết, tìm SBT chưa biết.
  • HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Tính nhẩm:

500 + 300 =                      400 + 300 =                   700 + 100 =

800 – 500 =                      600 – 400 =                    800 – 700 =

800 – 300 =                      600 – 200 =                    800 -100 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 65 + 29                        55 + 45;                        100 – 72

b) 345 + 422                     674 – 353                       517 + 360

Xem thêm  Giải chi tiết bài bảng trừ toán lớp 2

Bài 3:

An cao 165cm, em thấp hơn anh 33cm. Hỏi em cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Bài 4:

Đội Một trồng được 530 cây, đội Hai trồng được nhiều hơn đội Một 140 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Bài 5: Tìm x:

a) x – 32 = 45

b) x + 45 = 79

Xem thêm đề ôn luyện số 30 – toán lớp 2 lại đây.

Lời giải

Bài 1:

500 + 300 = 800                     400 + 300 = 700                   700 + 100 = 800

800 – 500 = 300                      600 – 400 = 200                   800 – 700 = 100

800 – 300 = 500                      600 – 200 = 400                    800 -100 = 700

Loading...

Bài 2:

a)

b)

Bài 3:

Chiều cao của em là:

165 – 32 = 132 (cm)

Đáp số: 132cm

Bài 4:

Số cây đội Hai trồng được là:

530 + 140 = 670 (cây)

Đáp số : 670 cây

Bài 5:

a) x – 32 = 45

x = 45 + 32

x = 77

b) x + 45 = 79

x  = 79 – 45

x = 34

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Giải bài 7 cộng với một số: 7+5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *