Ôn tập về phép nhân và phép chia toán lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Ôn tập về phép nhân và phép chia

Mục tiêu : Ôn tập về phép nhân và phép chia giúp

  • Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.
  • Nhận biết một phần mấy của một số bằng hình vẽ. Tìm một thừa số chưa biết.
  • Giải bài toán về phép nhân.
  • HS yếu: Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

2 x 8 =              12 : 2 =                       2 x 9 =                18 : 3 =

3 x 9 =              12 : 3 =                       5 x 7 =                45 : 5 =

4 x 5 =              12 : 4 =                       5 x 8 =                40 : 4 =

5 x 6 =              15 : 5 =                       3 x 6 =                20 : 2 =

b)

20 x 4 =            30 x 3 =                20 x 2 =                    30 x 2 =

80 : 4 =             90 : 3 =                40 : 2 =                     60 : 2 =

Xem thêm  Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 ( tiếp theo )

Bài 2: Tính:

4 x 6 + 16 =                                   20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =                                   30 : 5 : 2 =

Bài 3:

Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào 1/3  số hình tròn ?

Bài 5: Tìm x:

a) x : 3 = 5;

b) 5 × x = 35.

Xem thêm đề tự luyện số 29 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1:

a)

2 x 8 = 16                                             12 : 2 = 6

3 x 9 = 27                                             12 : 3 = 4

4 x 5 = 20                                             12 : 4 = 3

5 x 6 = 30                                             15 : 5 = 3

 

Loading...

2 x 9 = 18                                            18 : 3 = 6

5 x 7 = 35                                            45 : 5 = 9

5 x 8 = 40                                            40 : 4 = 10

Xem thêm  Tiết luyện tập bảng nhân 3 toán lớp 2

3 x 6 = 18                                            20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80                                          30 x 3 = 90

80 : 4 = 20                                          90 : 3 = 30

 

20 x 2 = 40                                        30 x 2 = 60

40 : 2 = 20                                        60 : 2 = 30

Bài 2:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3: 

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Bài 4:

Hình a) được khoanh vào 1/4  số hình tròn

Bài 5:

a) X : 3 = 5

X = 5 x 3

X = 15

b) 5 x X = 35

X = 35 : 5

X = 7

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *