Thực hiện phép tính 32 – 8

Loading...
()

Đang tải…

Thực hiện phép tính 32 – 8:

Mục tiêu: Thực hiện phép tính 32 – 8 giúp

  • Tự lập bảng trừ có nhớ dạng 12 – 8 và bước đầu học thuộc lòng bảng trừ.
  • Biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải toán.

Thực hiện phép tính 32 – 8 – Chữa bài 1, 2, 3, 4 trang 53 sách giáo khoa toán lớp 2

Bài 1. Tính:

Giải bài : 32 - 8

Bài 2. 

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 7;

b) 42 và 6;

c) 62 và 8.

Bài 3.

Hòa có 22 nhãn vở, Hòa cho bạn 9 nhãn vở. Hỏi Hòa còn lại bao nhiêu nhãn vở?

Bài 4.

Tìm x:

a) x + 7 = 42;

b) 5 + x = 62.

 

Xem thêm cách giải các bài tập toán lớp 2 tại đây.

Lời giải 

Bài 1.

Hướng dẫn: Dùng cách tính như phép tính 32 – 8 và bảng trừ 12 trừ đi một số. Ta tính được kết quả.

Ví dụ mẫu: 52 – 9 = ?

  • Đặt phép tính theo hàng dọc.
  • 2 không trừ được 9, lấy 12 trừ 9 bằng 3, viết 3 nhớ  1.
  • 5 trừ 1 bằng 4, viết 4

Vậy 52 – 9 = 43.

Thực hiện các bước tương tự phép tính trên ta được:

Giải bài : 32 - 8

Loading...

Bài 2.

Hướng dẫn: Với bài tập, đề bài cho biết số bị trừ và số trừ cần tìm hiệu, học sinh thực hiện phép tính trừ. Đặt phép tính theo hàng dọc rồi tính tương tự như bài 1. Chú ý, hàng đơn vị của của hiệu phải thẳng hàng đơn vị của số trừ và số bị trừ.

Xem thêm  Luyện tập trang 29 sách giáo khoa Toán 2

Kết quả:

Bài 3.

Tóm tắt

Hòa có: 22 nhãn vở

Hoa cho: 9 nhãn vở

Hòa còn lại ? nhãn vở.

Lời giải

Số nhãn vở Hòa còn lại là:

22 – 9 = 13 ( nhãn vở )

Đáp số: 13 nhãn vở.

Bài 4.

Hướng dẫn: x đóng vai trò là số hạng trong cả 2 phép tính. Vậy muốn tìm x, ta cần lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Kết quả như sau:

a) x + 7 = 42

x = 42 – 7

x = 35

b) 5 + x = 62

x = 62 – 5

x = 57

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *