Category Archives: Toán bồi dưỡng lớp 2

100 bài toán luyện thi học sinh giỏi lớp 2

Đang tải… 100 bài toán luyện thi học sinh giỏi lớp 2 Tài liệu gồm 100 bài toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 nhằm giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho năm học mới cũng như các kỳ thi. Đồng thời đây cũng là tài liệu hữu […]

Ôn tập các dạng bài toán về hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đang tải… Ôn tập các dạng toán về hình học Bài 1. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác cùng chung cạnh AH?           Kể tên các hình tam giác đó.   >> Xem thêm đáp án bài 1 tại đây. Bài 2. Một sợi dây dài 4dm 5cm. […]

Ôn tập dạng bài về đo lường và đơn vị đo lường – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đang tải… Ôn tập đo lường và đơn vị đo lường Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8dm = … cm 50cm = … dm 2m = … dm 3dm 7cm = … cm  94cm = … dm … cm 250cm = … m … cm >> Xem thêm đáp án bài […]

Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 – Phần 2 – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đang tải… Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 Bài 19. Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5kg. Làm thế nào để cân được 32kg gạo chỉ qua ba lần cân? >> Xem thêm đáp án bài 19 tại đây. Bài 20. Có 17 lít nước đựng […]

Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 – Phần 1 – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đang tải… Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 Bài 1. Viết thêm các số còn thiếu của các dãy số sau và giải thích tại sao viết được như thế: a) 3, 6, 9 ,…,,…,,…, 21 , 24, 27.b) 1, 5, 9 ,…,,…,,…,,…, 29 , 33 , 37. >> Xem thêm đáp […]

Dạng Toán Tính chu vi hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đang tải… Dạng toán tính chu vi hình học lớp 2 Bài 1. Hình tam giác ABC có cạnh AB dài 14cm, cạnh BC dài 18cm, cạnh CA dài 22cm. Tính chu vi hình tam giác ABC. >> Xem thêm đáp án tại đây. Bài 2. Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ […]

Dạng Toán nhận biết hình tam giác, hình tứ giác – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đang tải… Bài 1. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?   Kể tên các hình đó. >> Xem thêm đáp án tại đây. Bài 2. Trong hình vẽ bên có bao         nhiêu hình tam giác, hình tứ giác? Kể tên các hình tam giác, tứ giác đó.  >> Xem […]

Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đang tải… Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm:       a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm; b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm; c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm; d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm; >> Xem thêm đáp án tại đây. Bài 2. Đoạn thẳng MN dài 45cm, đoạn […]

Dạng toán về Đo lường và đơn vị đo lường – chương III – Toán nâng cao lớp 2

Đang tải… Đo lường và đơn vị đo lường – Toán 2 Chương III ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN V| ĐO LƯỜNG Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2dm 8cm =………….. cmb) 32cm = …………. dm…………. cmc) 90cm =…………. dmd) 8dm = …………. cm >> Xem thêm đáp án tại đây. Bài […]

Các phép tính trong phạm vi 1000 – Phần 1 – Toán nâng cao lớp 2

Đang tải… Bài 1. a) Viết số lớn nhất có ba chữ số.b) Viết số bé nhất có ba chữ số. >>Xem thêm đáp án tại đây. Bài 2. Đặt tính rồi tính:      a) 283 + 611           b) 864 – 210           c) 527 + 162  […]

Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 7 – Toán nâng cao lớp 2

Đang tải… Bài 16. Mỗi ngày Lan đi học 5 giờ, mỗi tuần lễ Lan đi học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Lan đi học bao nhiêu giờ? >> Xem thêm đáp án tại đây.  Bài 17. Có 8 lít dầu rót đều vào 4 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu? […]