Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 4 – Toán nâng cao lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Các phép tính trong phạm vi 100 – toán 2

Bài 61. Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 62. Viết tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ sốcủa nó bằng 5.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 63. Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng số lớn nhất có một chữ số và hiệu hai chữ số của nó bằng 3.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 64. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 32; 54; 56; 80; 47.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 65. Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5. Hãy viết các số có hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 66. Tìm số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 15.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 67. Tìm số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 9 và trong đó có một chữ số bằng 5.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 68. Hãy tìm hai số liền nhau mà cộng lại thì kết quả là số lớn nhất có hai chữ số.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 69. Hai số có hiệu bằng 14, nếu thêm vào số bị trừ 3 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 70. Số 45 thay đổi thế nào nếu:
a) Xoá bỏ chữ số 5?
b) Thay đổi vị trí chữ số 4 và chữ số 5?
c) Tăng chữ số hàng chục thêm 2?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 71. Để đánh số các trang của cuốn sách dày 15 trang thì cần dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Loading...
Xem thêm  Dạng Toán Tính chu vi hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 72. Nga dùng 20 lượt chữ số để đánh số trang là: 0; 1; 2; 3;…; a. Hỏi a là số nào?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 73. Đến khi mẹ 40 tuổi thì con gái 15 tuổi. Năm nay mẹ 30 tuổi. Hỏi bây giờ con gái bao nhiêu tuổi?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 74. Bao gạo thứ nhất nặng 26kg, bao gạo thứ hai nặng hơn bao gạo thứ nhất 15kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 75. Thùng thứ nhất đựng 32 lít dầu, thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 9 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng được bao nhiêu lít dầu?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 76. Một cửa hàng có 68kg đường. Sau một ngày bán hàng còn lại 18kg đường. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam đường?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 77. Một cửa hàng bán được 45kg gạo trong ngày đầu. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 28kg gạo, sau ngày thứ hai thì chỉ còn lại 2kg gạo. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 78. Hà, Minh, Trang cùng đi hái hoa được tất cả 38 bông, số hoa của Hà và Minh hái được là 28 bông, số hoa của Minh và Trang hái được là 29 bông. Tính số hoa của mỗi bạn hái được.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 79. An có 12 viên bi. Bình có nhiều hơn An 9 viên bi. Chung có ít hơn Bình 6 viên bi. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 80. Dũng có một số viên bi xanh và đỏ. Biết rằng số bi của Dũng bé hơn 10. Số bi đỏ nhiều hơn số bi xanh là 7 viên. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên bi xanh? Bao nhiêu viên bi đỏ?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Xem thêm Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 5 – Toán nâng cao lớp 2 tại đây.

Xem thêm  Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 – Phần 1 – Toán bồi dưỡng lớp 2

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *