Category Archives: Toán bồi dưỡng lớp 2

Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 5 – Toán nâng cao lớp 2

Đang tải… Các phép tính trong phạm vi 100 – toán 2 Bài 81. An có 15 quả bóng gồm các màu: xanh, đỏ, vàng. Hỏi An có bao nhiêu bóng vàng và bao nhiêu bóng đỏ, biết số bóng xanh là4 quả, bóng vàng nhiều hơn bóng xanh nhưng ít hơn bóng đỏ? >>Xem […]

Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 4 – Toán nâng cao lớp 2

Đang tải… Các phép tính trong phạm vi 100 – toán 2 Bài 61. Viết tất cả những số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 12. >> Xem thêm đáp án tại đây. Bài 62. Viết tất cả những số có hai chữ số mà hiệu hai chữ sốcủa […]

Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 3- Toán nâng cao lớp 2

Đang tải… Các phép tính trong phạm vi 100 – toán 2 Bài 41. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Kết quả của phép tính nào lớn hơn 56? A. 48 + 8 B. 28 + 27 C. 38 + 19 D. 28 + 28 Bài 42. Khoanh vào chữ đặt trước […]

Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 2- Toán nâng cao lớp 2

Đang tải… Các phép tính trong phạm vi 100 – toán 2 Bài 21. Tìm X, biết: a) X + 26 = 73 b) x-14=18 >>Xem thêm đáp án tại đây. Bài 22. Tìm X, biết: a) X + 17 = 36  b) X – 27 = 37 >>Xem thêm đáp án tại đây. Bài […]

Toán nâng cao và bồi dưỡng HS Giỏi lớp 2 – Phần 1: Tóm tắt kiến thức

Đang tải… Tóm tắt kiến thức – Bồi dưỡng Toán lớp 2 Phần 1TÓM TẮT KIẾN THỨC CÁC PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100,1000 a) Một số lưu ý về phép cộng: *) Khi ta đổi chỗ các số hạng trong một phép cộng thì tổng không thay đổi.Ví dụ: 1 + 2 = 2 […]