Toán nâng cao và bồi dưỡng HS Giỏi lớp 2 – Phần 1: Tóm tắt kiến thức

Loading...
()

Đang tải…

Tóm tắt kiến thức – Bồi dưỡng Toán lớp 2

Phần 1
TÓM TẮT KIẾN THỨC

CÁC PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100,1000

a) Một số lưu ý về phép cộng:

*) Khi ta đổi chỗ các số hạng trong một phép cộng thì tổng không thay đổi.
Ví dụ: 1 + 2 = 2 + 1 = 3.
*) Trong một phép cộng có nhiều hơn hai số hạng, ta thay hai hay
nhiều số hạng bằng tổng của chúng thì kết quả không thay đổi.
Ví dụ: 1 + 2 + 3 = (1 + 2) + 3 = 3 + 3 = 6.

b) Phép cộng có nhớ

Ví dụ: 23+18 = ?
3 cộng 8 bằng 11, viết 1, nhớ 1 ;
2 cộng 1 bằng 3, nhớ 1 bằng 4.
Kết quả đặt tính rồi tính phép cộng là:


c) Một số lưu ý
*) Một số lẻ cộng với một số lẻ thì tổng là một số chẵn.
*) Một số lẻ cộng với một số chẵn thì tổng là một số lẻ.
*) Một số chẵn cộng với một số chẵn thì tổng là một số chẵn.

Ví dụ: 41-8 = ?
Ta thấy: 1 không trừ được 8, lấy 11 trừ 8 bằng 3, viết 3, nhớ 1.
4 trừ đi 1 bằng 3, viết 3.
Kết quả đặt tính rồi tính phép trừ là:

 

b) Một số lưu ý
*) Một số lẻ trừ đi một số lẻ thì hiệu là một số chẵn.
*) Một số lẻ trừ đi một số chẵn thì hiệu là một số lẻ.
*) Một số chẵn trừ đi một số chẵn thì hiệu là một số chẵn.

– Tổng của n số hạng giống nhau thì bằng tích của một số hạng nhân với n.
Ví dụ: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 X 5 = 10.

Ví dụ: 6 : 2 = 3.
Trong phép chia trên, số chia là 2, số bị chia là 6, thương là 3.

a) Số tròn chục là số tận cùng là một chữ số 0.
b) Số tròn trăm là số tận cùng là hai chữ số 0.

a) Chia hình tròn thành 2 phần bằng nhau, lấy

1 phần thì được một phần hai hình tròn, viết là: 1/2    

b) Chia hình tròn thành 3 phần bằng nhau, lấy 

1 phần thì được một phần ba hình tròn, viết là:  1/3

c) Chia hình tròn thành 4 phần bằng nhau, lấy 

1 phần thì được một phần bốn hình tròn, viết là: 1/4
d) Chia hình tròn thành 5 phần bằng nhau, lấy 

Loading...
Xem thêm  Dạng toán về Đo lường và đơn vị đo lường – chương III – Toán nâng cao lớp 2

1 phần thì được một phần năm hình tròn, viết là: 1/5

HÌNH HỌC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng tạo nên đường gấp khúc đó.
b) Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh hình tam giác đó.
c) Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh hình tứ giác đó.

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *