Một số bài tập Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng – Phần 2

Loading...
()

Đang tải…

BÀI 1: Tìm hai số có tổng bằng 6 và hiệu bằng 0

 

BÀI 2: Tìm hai số có tổng bằng 4 và hiệu cũng bằng 4.

 

Bài 3: Số bị trừ lớn hơn số trừ 12 đơn vị. Hỏi hiệu bằng bao nhiêu?

 

BÀI 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong phép cộng có tổng bằng bao nhiêu? Biết hai số hạng là 24 và 42

A. 48                         B. 84                    C.  66                   D. 30

 

BÀI 5: Không tìm hiệu, hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

a. 58 – 22…………. 48 – 22

b.65 – 34…………. 65 – 43

 

BÀI 6: Nối phép tính với kết quả đúng:

Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng

 

BÀI 7: Hai số có tổng bằng 34. Nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất và thêm số hạng thứ hai 5 đơn vị thì tổng mới bằng bao nhiêu ?

 

BÀI 8: Hùng và Dũng có 16 viên bi. Nếu Hùng có thêm 3 viên bi thì tổng số bi của hai bạn là bao nhiêu ?

 

BÀI 9: Hai số có hiệu bằng 28. Nếu giữ nguyên số trừ và bớt số bị trừ 5 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

 

BÀI 10: Lan có nhiều hơn Hồng 15 que tính. Nếu bớt của Lan 4 que tính thì Lan còn nhiều hơn Hồng bao nhiêu que tính?

 

Xem thêm  Một số bài toán về tìm thừa số, tìm số bị chia – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

BÀI 11: Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

         

 

Xem thêm Một số bài tập Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng – Phần 1 tại đây.

 

Đáp án

BÀI 1:

6=6+0    ,      6-0=6

6=5+1    ,      5-1=4

6=4+2    ,      4-2=2

6=3+3    ,      3-3=0

Ta thấy trường hợp cuối thỏa yêu cầu đề toán. Vậy hai số cần tìm đều bằng 3.

 

BÀI 2:

4 = 4 + 0 ,      4 – 0 = 4

Loading...

4 = 3 + 1  ,      3 – 1 = 2

4 = 2 + 2  ,       2 – 2 = 0

Trường hợp thứ nhất thỏa yêu cầu của đề toán.

Vậy hai số cần tìm là 4 và 0

 

Bài 3: Số bị trừ lớn hơn số trừ 12 đơn vị. Vậy hiệu của nó bằng 12

 

BÀI 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Trong phép cộng có tổng bằng bao nhiêu? Biết hai số hạng là 24 và 42

A. 48                         B. 84                    C.  66                   D. 30

 

BÀI 5:

a. Trong hai phép trừ có cùng số trừ, phép trừ nào có số bị trừ lớn hơn thì phép trừ đó có hiệu lớn hơn. Ta có: 58 – 22 >48-22

b. Trong hai phép trừ có cùng số bị trừ, phép trừ nào có số trừ bé hơn thì phép trừ đó có hiệu lớn hơn. Ta có: 65 – 34 > 65 – 43

 

BÀI 6:

Cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 số hạng

 

BÀI 7:

Trong phép cộng, nếu giữ nguyên số hạng thứ nhất vào thêm số hạng thứ hai 5 đơn vị thì tổng sẽ tăng thêm 5 đơn vị. Vậy tổng mới bằng:

Xem thêm  So sánh các số có hai chữ số – Toán hay và khó lớp 2

34 + 5 = 39

 

BÀI 8:

Nếu Hùng có thêm 3 viên bi thì tổng số bi của hai bạn là:

16 + 3 = 19 (viên bi)

Đáp số: 19 viên bi

 

BÀI 9:

Trong phép trừ, nếu giữ nguyên số trừ và bớt ở số bị trừ 5 đơn vị thì hiệu sẽ giảm 5 đơn vị. Vậy hiệu mới bằng: 28 – 5 = 23

 

BÀI 10:

Nếu bớt của Lan 4 que tính thì Lan còn nhiều hơn Hồng:

15- 4 = 11 (que tính)

Đáp số: 11 que tính

 

BÀI 11: Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *