Một số bài toán về cộng qua 10 – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Bài 1: Tính:

a. 29 + 32 + 27

b. 48 + 27 – 32

c. 58 – 22 + 46

 

Bài 2: Tìm 2 số liền nhau có tổng bằng 11.

 

Bài 3: Tìm hai số có tổng bằng 10 biết số hạng thứ nhất có hai chữ số, số hạng thứ hai có một chữ số.

 

Bài 4: Tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là bao nhiêu?

 

Bài 5: Tìm tổng của hai số, biết số hạng thứ nhất là 27, số hạng thứ hai là số liền sau của số hạng thứ nhất.

 

Bài 6: Tìm hai số cố tổng bằng 28, biết số hạng thứ nhất có hai chữ số với chữ số hàng chục là 1, số hạng thứ hai là số có một chữ số.

 

Bài 7: Nối ô trống với phép tính thích hợp.

 

Bài 8: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

37 + 48 = ?

A. 75

B. 15

C. 85

D. 71

 

Bài 9: Có mấy số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 15. Hãy viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

 

BÀI 10: Hãy viết số có hai chữ số lên bảng con sao cho khi quay ngược bảng lại ta được số mới lớn hơn số đã viết 12 đơn vị.

 

Bài 11: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình chữ nhật.

 

Bài 12: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? bao nmhieeu hình tứ giác ?

Xem thêm  Bài tập về cộng trừ không nhớ trong phạm vi 100 – Phần 2 – Toán lớp 2 hay và khó

 

 

Xem thêm Một số bài toán về cộng qua 10 – Phần 1 – Toán hay và khó lớp 2 tại đây.

 

Đáp án

Bài 1: Tính:

a. 29 + 32 + 27

= 61 + 27

= 88

b. 48 + 27 – 32

= 75 – 32

=43

c. 58 – 22 + 46

= 36 + 46

= 82

 

Bài 2: Tìm 2 số liền nhau có tổng bằng 11.

Ta có:

11 = 0 + 11                     11 = 3 + 8

11 = 1 + 10                     11 = 4 + 7

11 = 2 + 9                       11 = 5 + 6

Loading...

Trường hợp cuối cùng ta có 5 và 6 là hai số liền nhau.

Vậy hai số cần tìm là 5 và 6

 

Bài 3:

Ta có: 10 = 10 + 0

Hai số cần tìm là 10 và 0

 

Bài 4:

Ta có : 9 + 9 = 18

Vậy tổng lớn nhất của hai số có một chữ số là 18.

 

Bài 5:

Số hạng thứ 2 là:

27 + 1 = 28

Tổng cần tìm là:

27 + 28 = 55

Đáp số: 55

 

Bài 6:

Theo đề bài ta có:

1 ? + ? = 28

Ta điền 9 vào dấu chỗ ?

Vậy 2 số cần tìm là 19 và 9

 

Bài 7:

 

Bài 8: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

37 + 48 = ?

A. 75

B. 15

C. 85

D. 71

 

Bài 9:

Ta có:

15 = 9 + 6, lập được hai số: 96, 69

15 =8 + 7, lập được hai số: 87, 78

Ta có 4 số có hai chữ số mà tổng hai chữ sô’ bằng 15, các số đó được xếp thứ tự từ bé đến lớn là: 69, 78, 87, 96

Xem thêm  Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5 – Phần 1- Toán hay và khó lớp 2

 

BÀI 10:

Số được viết lên bảng là: 86

Khi quay ngược bảng lại ta được số: 98 Với 98 – 86 =12

 

Bài 11:

Có 5 hình chữ nhật.

 

Bài 12:

Có 3 hình tam giác.

Có 3 hình tứ giác.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *