Một số bài toán về phép chia 2, 3, 4, 5 – Phần 1 – Toán hay và khó lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Câu 1: Hãy viết các phép chia tương ứng với mỗi phép nhân sau:

a. 3 x 4 = 12

b. 4 x 5 = 20

c. 2 x 3 = 6

 

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a. 3 x 5 = ……

….. : 3 = 5

15 : …… = 3

 

b. 4 x …… = 8

8 : …… = 2

…… : 2 = 4

 

c. 2 x …… = 10

…… : 5 = 2

10 : 2 = ……

 

Câu 3: Điền dấu phép tính (x, 🙂 thích hợp vào ô trống:

a. 4 ….. 2 > 7

b. 3 ….. 3 < 2

c. 5 …… 5 > 20

 

Câu 4: Nêu số bị chia, số chia và tìm thương của các phép chia sau:

a. 24 : 4

b. 12 : 3

c. 20 : 5

d. 18 : 2

 

Câu 5: Nối phép tính với số thích hợp.

 

phép chia 2 3 4 5

Câu 6: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm.

a. 12 : 2 …… 4 x 2

b. 2 x 5 …… 45 : 5

c. 18 : 3 …… 12 : 2

 

Câu 7: Số?

phép chia 2 3 4 5

 

Câu 8: Điền dấu phép tính (x, :)vào ô trống:

a. 4 …… 2 …… 2 = 16

b. 4 …… 2 …… 2 = 1

c. 5 …… 4 …… 2 = 10

 

Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

phép chia 2 3 4 5

 

Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

3 < 12 : …… < 6

 

Câu 11: Lan trồng 10 cây hoa thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hỏi Lan đã trồng như thế nào?

 

Xem thêm Một số bài toán về phép chia 2, 3, 4, 5 – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2 tại đây.

 

Đáp án

Câu 1:

a. 3 x 4 = 12

12 : 3 = 4

12 : 4 = 3

 

Loading...

b. 4 X 5 = 20

20 : 4 = 5

20 : 5 = 4

 

c. 2 x 3 = 6

6 : 2 = 3

6 : 3 = 2

 

Xem thêm  Một số bài tập về số trừ, số bị trừ – Phần 2 – Tóan hay và khó lớp 2

Câu 2:

a. 3 x 5 = 15

15 : 3 = 5

15 : 5 = 3

 

b. 4 x 2= 8

8 : 4 = 2

8 : 2 = 4

 

c. 2 x 5 = 10

10 : 5 = 2

10 : 2 = 5

 

Câu 3:

a. 4 x 2>7

b. 3 : 3 < 2

c. 5 x 5 > 20

 

Câu 4:

 

a. Số bị chia là 24, số chia là 4 và 24 : 4 = 6

b. Số bị chia là 12, số chia là 3 và 12 : 3 = 4

c. Số bị chia là 20, số chia là 5 và 20 : 5 = 4

d. Số bị chia là 18 số chia là 2 và 18 : 2 = 9

 

Câu 5:

phép chia 2 3 4 5

 

 

Câu 6:

a. 12 : 2 < 4 x 2

b. 2 x 5 > 45 : 5

c. 18 : 3 = 12 : 2

 

Câu 7:

phép chia 2 3 4 5

 

Câu 8:

a. 4 x 2 x 2 = 16

b. 4 : 2 : 2 = 1

c. 5 x 4 : 2 = 10

 

Câu 9:

phép chia 2 3 4 5

Câu 10:

3 < 12 : 3 < 6

 

Câu 11:

Lan trồng như sau:

phép chia 2, 3, 4, 5

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *