Một số bài toán về phép chia 2, 3, 4, 5 – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Câu 1: Nối 2 phép tính có cùng kết quả

phép chia 2, 3, 4, 5

 

Câu 2:

phép chia 2, 3, 4, 5

Hãy khaonh  vào 1/3 số quả cam của hình A và 1/4 số tam giác của hình B.

 

Câu 3:

phép chia 2, 3, 4, 5

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

 

Câu 4:

phép chia 2, 3, 4, 5

D

Số ô vuông được tô đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

 

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

a. …… : 5 = 5

b. …… : 4 = 4

c. …… : 3 = 3

 

Câu 6: Có 35 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng có 5 học sinh . Hỏi có bao nhiêu hàng?

 

Câu 7: Trong lớp có 32 học sinh, 4 học sinh ngồi chung một bàn. Hỏi cần bạo nhiêu bàn?

 

Câu 8: Tìm hai sô’ có thương bằng 2 và có tích bằng 8.

 

Câu 9: Viết phép chia có thương bằng số chia và tổng của số chia và thương bằng số bị chia.

 

Câu 10: Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy có 16 chân trâu. Hỏi có bao nhiêu con trâu?

 

Câu 11: Dũng có một số bi, Hùng cho Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng có. Hỏi số bi Dũng có trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

 

Xem thêm Một số bài toán về phép chia 2, 3, 4, 5 – Phần 1 – Toán hay và khó lớp 2 tại đây.

 

Đáp án

Xem thêm  Một số bài toán về tìm thừa số, tìm số bị chia – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

Câu 1:

phép chia 2, 3, 4, 5

 

Câu 2:

phép chia 2, 3, 4, 5

 

Câu 3:

Loading...

phép chia 2, 3, 4, 5

Số chấm tròn đen chiếm 1/5 số chấm tròn trong hình C.

 

Câu 4:

phép chia 2, 3, 4, 5

D

Số ô vuông được tô đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

 

Câu 5:

a. 25 : 5 = 5

b. 16 : 4 = 4

c. 9 : 3 = 3

 

Câu 6:

Số hàng có tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

 

Câu 7:

Số bàn để học sinh trong lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

 

Câu 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 ; 2 = 2

Vậy 2 số cần tìm là 2 và 4.

 

Câu 9:

Ta có phép chia 4 : 2.

 

Câu 10:

Mỗi con trâu có 4 chân, vậy số trâu có tất cả là:

16 : 4 = 4(con trâu)

Đáp số: 4 con trâu

 

Câu 11:

phép chia 2, 3, 4, 5

Số bi Dũng có trước đây bằng 1/2 số bi Dũng hiện có.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *