Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán – Phần 1 – Toán hay và khó lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Câu 1: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác.

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

 

Câu 2: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tứ giác. Viết tên các hình tứ giác đó.

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

 

Câu 3: Hình vẽ dưới dây có bao nhiêu hình chữ nhật.

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

 

Câu 4:  Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

 hinh-hoc-do-luong-giai-toan

 

Câu 5:

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

a. Hình vẽ trên có bao nhiêu đoạn thẳng?

b. Nêu các bộ gồm 3 điểm thẳng hàng.

c. Qua 3 điểm thẳng hàng ta vẽ được mấy đường thẳng?

 

Câu 6: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

Hình vẽ dưới đây có tất cả bao nhiêu hình vuông?

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

A. 9 hình vuông

B. 10 hình vuông

C. 13 hình vuông

D. 14 hình vuông

 

Câu 7: Tính:

a. 32kg + 29kg – 47kg

b. 18/ + 261 + 451

c. 2dm 5cm + 18cm

 

Câu 8: Bao gạo thứ nhất nặng 36kg, bao gạo thứ hai nặng hơn gạo thứ nhất 15kg. Hỏi

a. Bao gạo thứ hai nặng bao nhiêu kilogam?

b. Cả hai bao gạo nặng bao nhiêu kilogam?

 

Câu 9: Thùng thứ nhất đựng 32 lít nước, thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng thứ hai 8 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nước?

 

Câu 10: Một cửa hàng có 65 lít dầu. Sau một ngày bán, cửa hàng còn lại 18 lít dầu. Hỏi cửa hàng đã bán hết bao nhiêu lít dầu?

Xem thêm  Ôn tập về đại lượng và hình học – Toán hay và khó lớp 2

 

Xem thêm Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2 tại đây.

 

Đáp án

Câu 1:

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

 

Có 6 hình tam giác: h1, h2, h3, h(1, 2), h(2, 3), h(1 ,2, 3).

 

Câu 2:

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

Có 6 hình tứ giác: AMQD, MNPQ, NBCP, ANPD, MBCQ, ABCD.

 

Câu 3: 

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

Có 7 hình chữ nhật:

Loading...

h1, h2, h3, h4

h(3, 4), h(2, 3, 4), h(l, 2, 3, 4).

 

Câu 4:

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

Có 7 hình vuông, 8 hình tam giác.

 

Câu 5:

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

a. Có 6 đoạn thẳng: AB, BC, CD, AC, BD, AD

b. Các bộ ba điểm thẳng hàng:

(A, B, C), (A, B, D), (B, C, D)

c. Qua 3 điểm thẳng hàng, ta chỉ vẽ được một đường thẳng.

 

Câu 6:

hinh-hoc-do-luong-giai-toan

A. 9 hình vuông

B. 10 hình vuông

C. 13 hình vuông

D. 14 hình vuông

 

Câu 7:

a. 32 kg + 29 kg – 47 kg = 61 kg – 47 kg

= 14 kg

b. 18 l + 26 ỉ + 451 = 44 l + 45/

= 89 l

c. 2dm 5cm + 18 cm = 25 cm +18 cm

= 43 cm

 

Câu 8:

a. Bao gạo thứ hai nặng:

36 +15 = 51 (kg)

b. Cả hai bao gạo nặng:

36 + 51 = 87 (kg)

Đáp số: a. 51 kg

b. 87 kg

 

Câu 9:

Số lít nước thùng thứ hai đựng:

32 – 8 = 24 l

Đáp số: 24 l

 

Câu 10:

Tóm tắt

Có : 65 lít dầu

Còn : 18 lít dầu

Bán : …..lít dầu?

Bài giải

Số lít dầu cửa hàng đã bán:

Xem thêm  Một số bài tập về ngày, giờ, tháng – Toán hay và khó lớp 2

65 – 18 = 47 (lít dầu)

Đáp số: 47 lít dầu

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *