Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Câu 1:  Một cửa hàng bán được 45 kg gạo, cửa hàng còn lại 28 kg gạo. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?

 

Câu 2: Có một cân dĩa và 2 quả cân loại lkg và 5kg làm thế nào để cân được 4kg gạo qua một lần cân?

 

Câu 3: Có một cân dĩa và 2 quả cân loại lkg, 2kg làm thế nào để cân được 7kg đường qua hai lần cân?

 

Câu 4: Có một can 3 lít và một can 5 lít. Làm thế nào để đong được 1 lít dầu?

 

Câu 5: Có 7 lít dầu đựng trong 3 bình. Bình thứ nhất chứa nhiều dầu hơn bình thứ hai, bình thứ hai     chứa nhiều hơn bình thứ ba. Hỏi   mỗi bình chứa bao nhiêu lít dầu. (Mỗi thùng chứa số tròn lít).

 

Câu 6: Người ta đặt gói đường và quả cân lkg lên một dĩa cân, đặt gói muối và quả cân 2 kg lên dĩa cân còn lại, thì thấy thăng bằng. Hỏi gói đường và gói muôi gói nào nậng hơn?

 

Câu 7: Một người có một số lít dầu chứa trong các loại bình như sau. Ba bình 1 lít, hai bình 3 lít, , sau đó người đó lấy một bình 3 lít chuyển hết sang các bình 1 lít. Hỏi số dầu chứa trong tất cả bao nhiêu bình và có tất cả bao nhiêu lít dầu?

 

Câu 8: Thứ năm tuần này là ngày 8 tháng 7. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày nào?

Xem thêm  Bài tập về phép trừ qua 10 – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

 

Câu 9: Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày nào?

 

Câu 10: Hồng muốn biết ngày sinh nhật của mình 15 tháng 6 là ngày thứ mấy. Bạn Mai lại cho biết ngày 7 tháng 6 là ngày thứ ba. Em hãy giúp bạn Hồng biết ngày sinh nhật của bạn là ngày thứ mấy?

 

Xem thêm Ôn tập về hình học, đo lường, giải toán – Phần 1 – Toán hay và khó lớp 2 tại đây.

 

Đáp án

Câu 1:

Tóm tắt

Bán : 45 kg gạo

Còn lại : 28 kg gạo

Có : ….kg gạo?

Bài giải

Trước khi bán cửa hàng có:

28 + 45 = 73 (kg gạo)

Đáp số: 73 kg gạo

 

Câu 2:

Đặt quả cân 5 kg lên một dĩa cân

Đặt quả cân 1 kg lên dĩa cân còn lại và đổ gạo vào cho đến khi cân thăng bằng.

Vậy ta đã cân được 4 kg gạo (5-1 = 4)

 

Câu 3:

Loading...

Cân lần 1: Cân lấy 2 kg đường nhờ quả cân 2 kg.

Cân lần 2: Đặt hai quả cân 1 kg, 2 kg và 2 kg đường vừa cân được lên cùng một dĩa cân, dĩa còn lại cho đường vào đến khi cần thăng bằng. Vậy trong dĩa cân còn lại có 5 kg đường (vì 1 + 2 + 2 = 5)

Số đường ở hai dĩa cân bằng 7 kg (2 + 5 = 7)

 

Câu 4:

Đong dầu đầy can 3 lít sau đó chuyển hết sang can 5 lít. Như vậy trong can 5 lít còn 2 lít dầu nữa sẽ đầy (5-3 = 2)

Xem thêm  Ôn tập về phép cộng và phép trừ – Toán hay và khó lớp 2

Lại đong đầy can 3 lít sau đó chuyển sang cho đầy can 5 lít. Trong can 3 lít còn lại 1 lít dầu (3-2 = 1)

 

Câu 5:

Ta viết 7 thành tổng của ba số không bằng nhau:

= 4 + 2 + 1

Vậy bình thứ nhất chứa 4 lít dầu, bình thứ hai chứa 2 lít dầu, bình thứ ba chứa 1 lít dầu.

 

Câu 6:

Ta có gói đường và quả cân 1 kg nặng bằng gói muối và quả cân 2 kg.

ôn tập hình học đo lường giải toán

Vì quả cân 1 kg nhẹ hơn quả cân 2 kg nên gói đường nặng hơn gói muối.

 

Câu 7:

Số lít dầu có tất cả:

2 + 2 + 3 + 3 = 12 (Z)

Một bình 3 lít chuyển hết sang bình 1 lít thì được 3 bình 1 lít. Vậy có:

bình 2 lít, 1 bình 3 lít, 3 bình 1 lít.

Số bình có tất cả:

3 + 1 + 3 = 7 (bình)

Đáp số: 7 bình 12 lít dầu

 

Câu 8:

Ta có:        8 – 7 = 1

Thứ năm tuần này là ngày 8 tháng 7, thứ năm tuần trước là ngày 1 tháng 7.

 

Câu 9:

Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9, thứ sáu tuần sau là ngày 23 tháng 9 (vì 16 + 7 = 23). Vậy thứ bảy tuần sau là ngày 24 tháng 9 (vì 23 + 1 = 24).

 

Câu 10:

Ngày 7 tháng 6 là ngày thứ ba, vậy ngày 14 tháng 6 cũng là ngày thứ ba (7 + 7 = 14), ngày 15 tháng 6 là ngày thứ tư.

Vậy sinh nhật của Hồng là n  gày thứ tư 15 tháng 6.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xem thêm  Bài tập về đọc, viết và so sánh số – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *