Category Archives: Lớp 3

giaotrinhtuhoc.com – Giáo án lớp 3 tuần 30 các môn – Tài liệu học tập

Đang tải… TẬP ĐỌC (T59) KỂ CHUYỆN(T30)              GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA    A / Mục tiêu:  – Tập đọc: + Biết phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật. + Hiểu ND: Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể hiện tình hữu nghi quốc tế giữa đoàn cán bộ Việt Nam với […]

giaotrinhtuhoc.com – Giáo án lớp 3 tuần 19 các môn – Tài liệu học tập

Đang tải… Toán: CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU – HS nhận biết các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác 0) – Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở […]

Giáo án các môn lớp 3 – Tuần 27

Đang tải… Tiết 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ – Lớp trực tuần nhận xét chung về ưu điểm, tồn tại. – Tổng phụ trách đội nhận xét – Nhận xét của ban giám hiệu. – Biểu diễn văn nghệ của lớp trực tuần. ———————————————— Tiết 2:TẬP ĐỌC-KỂ CHUYỆN                   Tiết 82:      Ôn tập giữa học […]

Giáo án các môn lớp 3 – Tháng 9

Đang tải… Chủ đề: MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU CỦA EM Tiết: 1 TÌM HIỂU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: + HS biết được : truyền thống giảng dạy, học tập và các phong trào thi đua; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao… của GV […]

Tập làm văn 3 – Kể lại buổi đầu em đi học

Đang tải… I. MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh bước đầu kể lại được một vài ý nói về buổi đầu đi học. Kĩ năng: Rèn cho hs kĩ năng viết lại được những điều vừa kể thành một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu). Thái độ: Giáo dục cho hs yêu thích môn […]

Tuần 33 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 33: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): CÓC KIỆN TRỜI I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Hiểu nghĩa của các từ trong bài: náo động, lưỡi tầm sét, địch thủ, túng thế,…  – Hiểu ý nghĩa […]

Tuần 32 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 32: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): NGƯỜI ĐI SĂN VÀ CON VƯỢN  I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Hiểu nghĩa của các từ trong bài: tận số, nỏ, bùi nhùi,… – Hiểu ý nghĩa câu […]

Tuần 31 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 31: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): BÁC SĨ  Y- ÉC- XANH            I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Hiểu nghĩa của các từ trong bài: Y- éc- xanh, dịch hạch, nhiệt đới, bí ẩn, công […]

Tuần 30 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 30: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA      I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Hiểu nghĩa của các từ trong bài: Lúc-xăm-bua, sưu tầm, đàn-tơ-rưng, In-tơ-nét, hoa lệ,..  – Hiểu ý nghĩa […]

Tuần 29 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 29 Tập đọc – Kể chuyện BUỔI HỌC THỂ DỤC I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Đọc  đúng: Đê – rốt – ti, Xtác – đi, Ga – rô – nê, Nen -li, khuyến khích, khuỷu tay […]

Tuần 28 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 28 Tập đọc – Kể chuyện CUỘC CHẠY ĐUA TRONG RỪNG  I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Đọc  đúng: sửa  soạn, ngúng nguẩy, lung lay, khỏe khoắn, thảng thốt, tập tễnh – Đọc đúng câu: Tiếng hô […]

Tuần 27 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 27: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II ( TIẾT 1 ) 1. MỤC TIÊU: 2. Kiến thức: – HS đọc đúng, rõ ràng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học […]

Tuần 26 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 26: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): SỰ  TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ       I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Đọc  đúng: du ngoạn, nô nức, ẩn trốn, Chử Đồng Tử, làng Chử Xá, ra […]

Tuần 25 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh TUẦN 25: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): HỘI VẬT I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Hiểu nghĩa của các từ trong bài: Tứ xứ, sới vật, khôn lường, keo vật, khố,…    – Hiểu ý nghĩa […]

Tuần 24 – Giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải… Giáo án lớp 3 phát triển năng lực học sinh TUẦN 24: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN (2 TIẾT): ĐỐI ĐÁP VỚI VUA I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: – Hiểu nghĩa của các từ trong bài: Minh Mạng, Cao Bá Quát, ngự giá, xa giá, đối, tức cảnh, chỉnh,… – Hiểu ý […]