Đề kiểm tra cuối tuần 11 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 11 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính :

a) 215 x 2 + 134 = ?

645 … 564 … 600 …

b) 301 x 3 – 247 = ?

656 … 665 …  675 …

c) 107 x 7 – 298 = ?

451 … 425 … 452 …

d) 118 x 5 – 92 = ?

498 … 489 … 480 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tìm x :

a) x : 5 = 105. Giá trị của x là :

A. 525 B. 21 C. 535

b) x : 4 = 116. Giá trị của x là :

A. 29 B. 324 C. 342

c) x : 2 = 97 + 25. Giá trị của x là :

A. 244 B. 61 C. 80

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 24 bao gạo, ngày thứ hai bán số gạo bằng 1/3 số gạo bán ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu bao gạo ?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Tính :

a) 8 x 5 + 70 = ………….. b) 8 x 8 – 32 = …………..
= ………….. = …………..
c) 8 x 7 – 29 = ………….. d) 8 x 9 – 42 = …………..
= ………….. = …………..
e) 8 x 4 + 56 = ………….. g) 8 x 10 – 29 = …………..
= ………….. = …………..

3. Bác Tâm nuôi 125 con gà trống, số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất cả bao nhiêu con gà ?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

Tuần 11 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tính

a) 204 x 3 + 97 = ?

Xem thêm  Tiết 18. Bảng nhân 6 – Sách Bài tập Toán 3 tập 1

A. 790 B. 709 C. 700

b) 118 x 6 – 78 = ?

A. 700 B. 600 C. 630

c) 103 x 2 x 3 = ?

A. 681 B. 618 C. 670

d) 146 x 5 – 130 = ?

A. 600 B. 700 C. 750

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tìm x :

a) x : 6 = 97 + 21 . Giá trị của x là

708 … 718 … 728 …

b) x : 4 = 34 × 3. Giá trị của x là :

400 … 408 … 418 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

Lớp 3A có 36 học sinh , 1/4 số học sinh của lớp là nam. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn nữ ?

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

2. Một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn có 102 quyển. hôm nay cô thủ thư cho mượn 1/3 số sách trong tủ. Hỏi cô cho mượn bao nhiêu quyển sách ?

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

3. Tính :

a) 8 x 5 + 70 = ………….. b) 8 x 8 – 32 = …………..
= ………….. = …………..
c) 8 x 7 – 29 = ………….. d) 8 x 9 – 42 = …………..
= ………….. = …………..

4. Một mảnh vải dài 6m, đem cắt thành từng mảnh dài 1m. Hỏi phải cắt mấy lần ?

Bài giải

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.