Đề kiểm tra cuối tuần 12 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 12 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính

a) 72 : 8 + 75 = ?

84 … 74 … 64 …

b) 64 : 8 x 7 = ?

65 … 56 … 66 …

c) 40 : 8 + 105 = ?

110 … 101 … 120 …

d) 56 : 8 + 143 = ?

160 …  140 … 150 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Có 72 quả cam, bán đi 8 quả. Hỏi số cam còn lại gấp mấy lần số cam bán đi ?

A. 6 lần B. 7 lần C. 8 lần

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Anh Bình 24 tuổi, bé An 6 tuổi

a) Tuổi anh Bình gấp tuổi bé An số lần là :

3 lần … 4 lần … 5 lần …

b) Tuổi anh Bình hơn tuổi bé An là :

18 tuổi … 19 tuổi … 20 tuổi …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

Tìm x :

a) x : 7 = 32 × 4

………=…………

………=…………

………=…………

c) x : 6 = 105 + 17

………=………….

………=………….

………=………….

b) x : 8 = 42 × 2

………=………….

………=………….

………=………….

d) x : 5 = 37 × 3

………=………….

………=………….

………=………….

21. Một đội công nhân phải đặt một đường ống nước dài 947m. Họ đã làm trong 5 ngày, mỗi ngày đặt được 102m. Hỏi còn phải đặt bao nhiêu mét nữa ?

Bài giải

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………….

3. Viết đầy đủ phép tính vào ô trống

Đề kiểm tra cuối tuần 12 Toán lớp 3


Tuần 12 –Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tìm x :

a) x × 8 = 45 + 27. Giá trị của x là :

8 … 9 … 10 …

b) x × 8 = 62 – 90. Giá trị của x là :

Xem thêm  Tiếng anh lớp 3 – Unit 9: What colour is it? – READING AND WRITING
10 … 9 … 12 …

c) x × 8 = 28 × 2. Giá trị của x là :

7… 8 … 9 …

d) x × 8 = 20 × 2. Giá trị của x là :

5 … 6 … 7 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng :
Có 2 bao gạo, mỗi bao đựng 36kg. Người ta chia tất cả số gạo đó vào các túi nhỏ, mỗi túi đựng 8kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?

A. 7 túi B. 8 túi C. 9 túi

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Có 6m dây điện. Bình cắt ra 3dm. Hỏi sô dây điện còn lại gấp bao nhiêu lần số dây điện lấy ra ?

17 lần … 19 lần …   21 lần…

 

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Hai bác thợ cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn dài 1m. Cứ 12 phút thì cưa xong một đoạn. Hỏi cưa cả cây gỗ đó hết bao lâu ?

Bài giải

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

2. Điền số thích hợp vào ô trống :

Đề kiểm tra cuối tuần 12 Toán lớp 3

3. Tính :

a) 48 : 8 x 9 = …………… b) 72 : 8 x 5 = ……………
= …………… = ……………
c) 64 : 8 + 195 = …………… d) 40 : 8 + 317 = ……………
= …………… = ……………


Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Tiết 73. Giới thiệu bảng nhân – Sách Bài tập Toán 3 tập1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.