Đề kiểm tra cuối tuần 13 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 13 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) So sánh giữa 5m và 20m

5m bằng frac{1}{4} của 20m …

20m gấp 4 lần 5m …

b) So sánh 42 và 6

42 gấp 7 lần 6 …

6 bằng frac{1}{7} của 42 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng :

Một đàn gà có 35 con gà trống và 5 con gà mái

a) Hỏi số gà trống gấp mấy lần số gà mái ?

A. 5 lần B. 6 lần C. 7 lần

b) Hỏi số gà cả đàn gấp mấy lần số gà mái ?

A. 7 lần B. 8 lần C. 9 lần

3. Điền dấu > ; = ; < thích hợp vào chỗ chấm

a) 1kg … 1000g

475 + 314 … 2kg

1kg … 918g

75g + 67g … 140g

b) 600g + 405g … 1kg

50g x 6 … 2kg

40g : 5 x 4 … 30g

500g + 900g … 2kg

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Hai bao gạo có tất cả 56kg, bao thứ nhất có số gạo bằng frac{1}{8} số gạo cả hai bao.

Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

2. Tìm x :

a) x : 6 = 9

……………….

……………….

c) x : 7 = 9

……………….

……………….

b) x : 9 = 5

……………….

……………….

d) x : 8 = 9

……………….

……………….

3. Có một số lít dầu chứa vào 8 can, mỗi can chứa 9 lít và còn thừa 7 lít . Hỏi tất cả có bao nhiêu lít dầu ?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4. Năm nay mẹ 28 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi sau 2 năm nữa, tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ ?

Xem thêm  Lesson 1 – Unit 3 This is Tony trang 18,19 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh lớp 3

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 

Tuần 13 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính :

a) 7 x 9 + 15 = 76 … b) 6 x 9 – 17 = 37 …
7 x 9 + 15 = 78 … 6 x 9 – 17 = 40 …
c) 8 x 9 – 35 = 37 … d) 9 x 9 + 12 = 90 …
8 x 9 – 35 = 39 … 9 x 9 + 12 = 93 …

2.Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Mỗi gói kẹo cân nặng 150g, mỗi gói bánh cân nặng 200g. Hỏi 3 gói kẹo và 2 gói bánh cân nặng bao nhiêu gam ?

A.800g B. 850g C. 800g

3. Điền dấu phép tính ( + ; – ) thích hợp vào ô trống :

a) 300g … 400g … 200g = 500g

b) 500g … 100g … 600g = 1000g

c) 200g … 300g … 100g = 600g

d) 100g … 50g … 500g = 550g

Phần II.Trình bày lời giải các bài toán

1. Bác Nga đem đi chợ một số quả bưởi, bác bán đều cho 9 người, mỗi người mua 7 quả, còn lại 5 quả. Hỏi bác đem đi chợ tất cả bao nhiêu quả bưởi ?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Một đàn gà có 48 con, trong đó có 40 con gà mái. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái ?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

3. Tìm x :

a) x : 9 = 4 + 3

…………………

…………………

b) x : 9 = 15 – 9

…………………

…………………

c) x : 9 = 9 : 3

…………………

…………………

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xem thêm  Tiết 169. Ôn tập về giải toán – Sách Bài tập Toán 3

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.